Samfunnsspeilet: 2009/2

I årets andre utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om det vanskelige fattigdomsbegrepet, spesialisering av helsepersonnellet og at verdens statistikkbyråer måler fremskritt.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Verdens statistikkbyråer måler fremskritt

  Etter årtusenskiftet har det oppstått en renessanse for begrepet fremskritt som mål og målestokk for samfunnsutviklingen.

 • Ulønnet arbeid skaper store verdier

  Ulønnet arbeid i egen husholdning - som matlaging, rengjøring og barnepass - er ikke inkludert i landets verdiskaping slik denne måles i bruttonasjonalproduktet (BNP).

 • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

  Hva er det politikerne egentlig vil bekjempe når de snakker om å avskaffe og bekjempe fattigdom?

 • Nøyaktighetens tyranni : store tall og desimaler

  Man kan ofte få inntrykk av at statistikk er en svært nøyaktig disiplin.

 • «Verdens beste skole» - en nasjonal visjon?

  Norsk skole skal bli «verdens beste skole», ifølge en uttalt politisk visjon.

 • Hvorfor bruker vi ikke mer tid på det som gir størst glede?

  Hvilke gjøremål gir dypest glede?

 • Urinen i svømmebassenget på Steinkjer

  Under gjenreisningen av Steinkjer etter krigen fikk byen ganske raskt et samfunnshus med både kinosal og svømmebasseng.

 • Ny kunnskap gir spesialisert medisin

  Gjennombruddet for medisinsk forskning på slutten av 1800-tallet var starten for spesialisering av legeyrket. Leger skaffet seg ny kompetanse og averterte som spesialister. Lægeforeningen mente kunnskapen ofte var mangelfull og etablerte i 1918 regler for 13 spesialistutdanninger, innenfor «indremedicin, lungesykdomme og lungetuberkulose, fødselshjælp, hud og kjønssykdomme osv.». I dag har norsk medisin 30 hovedspesialiteter og 14 såkalte grenspesialiteter.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.