Samfunnsspeilet: 2008/2

I årets andre utgave av Samfunnsspeilet presenteres blant annet artikler om enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet, innvandrernes politiske deltakelse og tiden som nordmenn og andre europeere vier til mosjon.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert

  For første gang vet vi hvordan landets ikke-vestlige innvandrerbefolkning stemte ved et lokalvalg.

 • Myten om spreke nordmenn står for fall

  Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten.

 • Digital verden uten eldre kvinner

  En stor andel av de eldre kvinnene faller utenfor den nye digitale medieverdenen.

 • Når latteren måles i tall

  Latter er bra for både kropp og sjel. De indre organene får en massasje, blodsirkulasjonen blir bedre, og oksygeninntaket øker.

 • Noe er likt - mye er ulikt

  Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn.

 • Foreldre kommer sjelden etter

  Noen enslige mindreårige asylsøkere som fikk oppholdstillatelse i Norge, har i ettertid også fått sine foreldre til landet.

 • Statistikk er en sosial konstruksjon

  Innsamlingen av data omtales i dag ofte som datafangst, og man får lett et inntrykk av at data er noe som finnes «der ute» og lar seg «fange», omtrent som sommerfugler eller fisk.

 • Folketellinger bidrar til å avsløre folkemord

  Folketellingen i Sovjetunionen i 1937 avslørte et enormt tap av liv under den brutale kollektiviseringspolitikken og hungersnøden i Ukraina.

 • Tre av ti enslige mindreårige får hjelp

  Hvor mange av dem som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, får hjelp fra barnevernet, og hvilke typer barnevernstiltak får de?

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.