Samfunnsspeilet: 2002/6

"Hvorfor kan vi ikke bare bruke oljepengene?"
I årets siste nummer av Samfunnsspeilet (6-02) svarer SSB-forsker Erling Røed Larsen på dette aktuelle spørsmålet. Vi viser også at flere føder flere barn, og har tre artikler om levekår og økonomi på Svalbard.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.