Samfunnsspeilet, 2002/6

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2000

Publisert:

Dette kartet viser hvordan gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2000 varierer mellom de ulike kommunene i Norge. Mens innbyggerne 17 år og over i Bærum i gjennomsnitt hadde mer enn 350 000 kroner i inntekt i 2000, hadde Beiarn-innbyggerne bare 156 000 kroner.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for alle bosatte personer 17 år og over var 237 300 kroner i 2000. Bruttoinntekt er summen av lønn, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter.

Bruttoinntekt 2002

Høyest i Bærum, lavest i Beiarn

Bruttoinntekt per innbygger 17 år og over var høyest i Bærum med 352 800 kroner i 2000. Blant de 12 kommunene med høyest gjennomsnittsinntekt er det bare Sola som ikke ligger på Østlandet.

Beiarn kommune i Nordland har den laveste gjennomsnittsinntekten, fulgt av Guovdageaidnu (Kautokeino) og Hattfjelldal. Av de 12 kommunene med lavest gjennomsnittsinntekt er det bare Engerdal som ikke ligger i en av de fire nordligste fylkene.

Gjennomsnittstall forteller imidlertid ikke noe om hvordan inntektene er fordelt mellom innbyggerne i kommunen. I små kommuner vil enkeltpersoner med svært høye inntekter gi store utslag på gjennomsnittet. Det er også verdt å påpeke at selvangivelsesstatistikken ikke viser hvor mye den enkelte jobber. Vi kan derfor ikke si noe om hvorvidt lønnsinntekten som inngår i bruttoinntekten stammer fra heltids- eller deltidsarbeid.

Oslo på topp blant fylkene

Nord-Trøndelag er det fylket som har de laveste gjennomsnittsinntektene. I snitt hadde nordtrønderne 196 600 kroner i inntekt i 2000. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på 297 400 kroner - altså vel 100 000 kroner mer.

Mer informasjon om inntekt finnes på SSBs web-sider http://www.ssb.no/emner/05/01/ .

Mads Ivar Kirkeberg er seniorrådgiver, og har skrevet teksten til dette oppslaget, Statistisk sentralbyrå, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk ( mik@ssb.no ).

Lars Rogstad er seniorrådgiver, og er ansvarlig for kartoppslaget, Statistisk sentralbyrå, Seksjon for IT ( rog@ssb.no ).

Marianne Tønnessen er journalist i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for informasjon og publisering ( mto@ssb.no ).

Kontakt