Samfunnsspeilet: 2002/4-5

”Går vi vanskeligere tider i møte?”
I dette nummeret av Samfunnsspeilet svarer vårt sett med indikatorer på dette spørsmålet. Utgaven inneholder også ti artikler om tidsbruk.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.