Samfunnsspeilet: 2002/2

Det siste nummeret av Samfunnsspeilet (2-2002) viser blant annet hvordan fattigdom var tema i forrige århundre, var fraværende i samfunnsdebatten i etterkrigstiden, for så å dukke opp i moderne tider. I en annen artikkel forklarer vi sammenhengen mellom rentenivået og andre økonomiske størrelser. Les også analyser av AIDS i våre samarbeidsland, resultatene fra forrige valg og forholdet mellom utdanningsvalg og arbeidsmarkedet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.