Samfunnsspeilet, 2002/2

På kartet

Utdanningsnivå, 2000

Publisert:

I dette oppslaget er det vist hvordan utdanningsnivået varierer mellom kommunene i Norge. Oversikten viser andelen av befolkningen som er 16 år og over som har fullført en utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Hver femte innbygger har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Sammenlignet med 1970 er det nå tre ganger så mange som har universitets- og høgskoleutdanning. Antallet fordoblet seg fra 1980 til 2000.

Utdanningsnivå, 2000

Høyest utdanningsnivå i Akershus og Oslo

Det er i første rekke de store byene og i kommuner i Akershus og Oslo som har høyest prosentandel personer med utdanning på universitets- og høgskolenivå, med Bærum, Asker, Oslo, Nesodden, Oppegård og Ås med de høyeste verdiene. Kommunene med lavest andel personer med dette utdanningsnivået er Værøy, Torsken, Beiarn, Karlsøy, Bø og Osen. Det er imidlertid viktig å påpeke at Oslo og Akershus har den høyeste andelen med uoppgitt eller ingen fullført utdanning, og at disse tallene ikke er inkludert i denne beregningen.

Mer informasjon om utdanning finnes SSBs internettsider : http://www.ssb.no/emner/04/01/

Lars Rogstad er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for IT ( lars.rogstad@ssb.no ).

Kontakt