Samfunnsspeilet: 2001/6

Det siste nummeret av Samfunnsspeilet viser blant annet at læreryrket er både utfordrende og belastende, og vi svarer på hvorfor prisnivået i Norge er så høyt. Denne utgaven inneholder også blant annet artikler om fruktbarhet og familiepolitikk, samt nyhetskanaler blant velgere og hjemmesittere.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.