Samfunnsspeilet: 2001/3

I denne utgaven av Samfunnsspeilet presenteres artikler om blant annet anmeldte seksualforbrytelser, Svalbardbefolkningens holdninger til innføring av lokalt selvstyre i Longyearbyen og hvorfor Statistisk Sentralbyrå er en institusjon som teller. I tillegg har Samfunnsspeilet fått samtykke i å publisere kapittel tre fra Nils Christies prisbelønte bok, ”Kriminalitetskontroll som industri”, der nivåene for bruk av fengsel verden over blir målt ved bruk av internasjonal statistikk.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

  Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet.

 • En institusjon som teller

  Et statistikkbyrå, som i en meningsmåling blir vurdert som en av de mest pålitelige informasjonskildene, som får sine tall sitert i nyhetene nesten hver dag og der lederne ofte blir bedt om å gi kommentarer til tv-kanaler og aviser...

 • Otium og negotium på 78 grader nord

  Gjennom en levekårsundersøkelse har vi målt Svalbardbefolkningens holdninger til innføring av lokalt selvstyre i Longyearbyen.

 • Hvor lenge kan jeg leve?

  Hvis jeg var et gjennomsnittsmenneske med gjennomsnittsvaner, bodde i en gjennomsnittskommune og hadde gjennomsnittsgener, hvor lenge ville jeg da leve?

 • Seksualforbrytelser - skjebner i rettsystemet

  Av alle anmeldte seksualforbrytelser endte en av fem med straffedom. Anmeldte tilfeller av incest og voldtekt både henlegges og frikjennes oftest.

 • Barn bor med far når far bor med mor

  Barns familier har gjennomgått store endringer de siste tiårene.

 • Forlovelse i samboerskapets tid

  En opptelling av forlovelsesannonser tyder på at skikken med å forlove seg har gått sterkt tilbake.

 • Kriminalitetskontroll som industri

  Kriminologiprofessor Nils Christie fikk nylig Fritt Ords pris for kritisk og uredd forskning og formidling i mange tiår.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.