Samfunnsspeilet: 1/2017

I årets første utgave av Samfunnsspeilet kan du lese om fiskeoppdrett, tobakksbruk, spesialisthelsetjenesten, fedrekvoten og om overføring av yrkesstatus mellom generasjoner.

Artikler

 • Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

  I dag betyr foreldres bakgrunn langt mindre for barns yrkesvalg enn på 1800-tallet. Hvordan har den sosiale mobiliteten endret seg i Norge de siste 150 årene?

 • Fedrekvoten – mer populær enn noen gang

  I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt til 14 uker for igjen å bli redusert til ti uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten, er økende.

 • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

  Offentlige helseforetak kjøpte spesialisthelsetjenester fra private for 14 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde om lag 10 prosent av helseforetakenes driftsutgifter. Nesten to tredeler av de innkjøpte tjenestene fra private er kjøp av somatiske sykehustjenester.

 • Vil snus overta for røyk?

  Stadig færre ungdommer begynner å røyke. Mange unge begynner derimot med snus uten å gå veien om røyking. Hver tredje unge mann og hver femte unge kvinne snuser daglig.

 • Frå attåtnæring til milliardindustri

  Oppdrettsnæringa byrja i det små i 1970-åra som attåtnæring for kystbøndene. I dag produserer Noreg over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verda.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.