Samfunnsspeilet: 1/2016

I denne utgaven kan du lese om svømmeferdigheten til norsk ungdom, om sysselsetting blant funksjonshemmede og om refusjon av tannlegeutgifter. Spørsmålet om lykke kan måles og Thomas Pikettys økonomiske teorier blir også drøftet i hver sin artikkel.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.7 MB)

Artikler

 • Inntektsulikhet i Norge i lys av Piketty-debatten

  Kan vi få et såkalt Downton Abbey-samfunn i Norge? Den franske økonomen Thomas Pikettys dystre spådommer blir i denne artikkelen testet mot det norske samfunnet. Det viser seg at Norge har en del velferdordninger som Piketty ikke tar hensyn til.

 • Jenter: Hold hodet over vannet!

  Flere gutter enn jenter kan svømme, viser Forsvarets spørreundersøkelse blant 17-åringer. Det står dårligst til med svømmeferdighetene i Oslo; der kan sju av ti jenter svømme, mot ni av ti i Sogn og Fjordane.

 • Kan det gode liv måles?

  Går det an å tallfeste hva et godt liv er ved å spørre hvordan folk har det og se på registrerte opplysninger om deres helse, utdanning, inntekt og boforhold?

 • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

  I 2015 var 74 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt 43 prosent av personer med funksjonshemning. Over halvparten av de funksjonshemmede som er sysselsatt, har fått sin arbeidssituasjon tilpasset funksjonshemningen.

 • Ei holete refusjonsordning?

  I 2014 blei 1,4 milliardar kroner utbetalte i refusjonar etter tannbehandling. Stønadsmottakarar og personer med låg utdanning fekk refusjon oftare enn andre, og beløpa var større enn gjennomsnittet. Ein klar sosial samanheng er likevel vanskeleg å påvise.

 • Bedre integrert enn mor og far

  Integreringen av innvandrere i Norge går rimelig bra. Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det langt bedre enn foreldregenerasjonen. Det er likevel store forskjeller i for eksempel yrkesdeltaking og inntektsnivå mellom innvandrere fra ulike land.

 • Stadig mest innvandring fra Polen

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.