Samfunnsspeilet: 1/2013

Artikler

 • Rekordhøy studentinnvandring til Norge

  Utenlandske studenter strømmer til norske universiteter og høgskoler. Flest kommer fra Kina og Tyskland. Naturvitenskapelige fag er mest populære.

 • Hvem bytter til norsk statsborgerskap?

  Antall innvandrere som velger å bytte sin statstilhørighet, har økt kraftig i løpet av de siste 30 årene. Det er særlig flyktninger og familieinnvandrede fra land i Asia og Afrika som bytter til norsk statsborgerskap.

 • 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig?

  Økt kroppsvekt er et tiltakende problem blant ungdom. Samtidig viser tall at hver tiende 17-årige jente oppfatter seg selv som undervektig.

 • Yrkesfag – lengre vei til målet

  Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program.

 • Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

  Kartlegging av bymiljøet i de 13 største kommunene, også kalt «framtidens byer», viser at tilbud som øker befolkningens trivsel og helse, varierer mye avhengig av hvor man bor.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.