Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 1). 2017

Tilbake til artikkelen

Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 1). 2017
  Familitype Familier med sosialhjelp Antall familier totalt Andel familier med sosialhjelp
Hele landet Enslige menn 43 339 619 745 7,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 1 498 26 373 5,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 41 841 593 372 7,1
  Enslige kvinner 36 350 678 831 5,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 736 100 120 14,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 21 614 578 711 3,7
  Par 18 997 1 226 787 1,5
  Par med barn 0-17 år 11 775 511 695 2,3
  Par uten barn 0-17 år 7 222 715 092 1,0
  Alle familier 98 686 2 525 363 3,9
  Alle familier med barn 28 009 638 188 4,4
  Alle familier uten barn 70 677 1 887 175 3,7
0101 Halden Enslige menn 361 3 669 9,8
  Enslige menn med barn 0-17 år 19 203 9,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 342 3 466 9,9
  Enslige kvinner 293 4 085 7,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 114 618 18,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 179 3 467 5,2
  Par 151 7 350 2,1
  Par med barn 0-17 år 93 2 770 3,4
  Par uten barn 0-17 år 58 4 580 1,3
  Alle familier 805 15 104 5,3
  Alle familier med barn 226 3 591 6,3
  Alle familier uten barn 579 11 513 5,0
0104 Moss Enslige menn 350 3 831 9,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 189 3,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 344 3 642 9,4
  Enslige kvinner 301 4 652 6,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 124 737 16,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 177 3 915 4,5
  Par 153 7 328 2,1
  Par med barn 0-17 år 101 2 924 3,5
  Par uten barn 0-17 år 52 4 404 1,2
  Alle familier 804 15 811 5,1
  Alle familier med barn 231 3 850 6,0
  Alle familier uten barn 573 11 961 4,8
0105 Sarpsborg Enslige menn 472 5 851 8,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 21 376 5,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 451 5 475 8,2
  Enslige kvinner 416 7 077 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 163 1 232 13,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 253 5 845 4,3
  Par 255 12 900 2,0
  Par med barn 0-17 år 180 5 261 3,4
  Par uten barn 0-17 år 75 7 639 1,0
  Alle familier 1 143 25 828 4,4
  Alle familier med barn 364 6 869 5,3
  Alle familier uten barn 779 18 959 4,1
0106 Fredrikstad Enslige menn 644 8 315 7,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 28 421 6,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 616 7 894 7,8
  Enslige kvinner 581 10 409 5,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 237 1 735 13,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 344 8 674 4,0
  Par 386 19 008 2,0
  Par med barn 0-17 år 258 7 556 3,4
  Par uten barn 0-17 år 128 11 452 1,1
  Alle familier 1 611 37 732 4,3
  Alle familier med barn 523 9 712 5,4
  Alle familier uten barn 1 088 28 020 3,9
0111 Hvaler Enslige menn 38 468 8,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 26 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 442 .
  Enslige kvinner 26 519 5,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 11 68 16,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 15 451 3,3
  Par 18 1 200 1,5
  Par med barn 0-17 år 9 353 2,5
  Par uten barn 0-17 år 9 847 1,1
  Alle familier 82 2 187 3,7
  Alle familier med barn 21 447 4,7
  Alle familier uten barn 61 1 740 3,5
0118 Aremark Enslige menn 12 156 7,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 9 33,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 9 147 6,1
  Enslige kvinner 7 114 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 3 22 13,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 92 4,3
  Par 8 365 2,2
  Par med barn 0-17 år . 130 .
  Par uten barn 0-17 år . 235 .
  Alle familier 27 635 4,3
  Alle familier med barn 12 161 7,5
  Alle familier uten barn 15 474 3,2
0119 Marker Enslige menn 36 393 9,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 16 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 377 .
  Enslige kvinner 20 424 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 50 14,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 13 374 3,5
  Par 21 918 2,3
  Par med barn 0-17 år 10 301 3,3
  Par uten barn 0-17 år 11 617 1,8
  Alle familier 77 1 735 4,4
  Alle familier med barn 19 367 5,2
  Alle familier uten barn 58 1 368 4,2
0121 Rømskog Enslige menn 5 74 6,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . . .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . . .
  Enslige kvinner 3 66 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 9 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 57 .
  Par 3 170 1,8
  Par med barn 0-17 år . 58 .
  Par uten barn 0-17 år . 112 .
  Alle familier 11 310 3,5
  Alle familier med barn . 69 .
  Alle familier uten barn . 241 .
0122 Trøgstad Enslige menn 38 657 5,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 33 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 624 .
  Enslige kvinner 15 638 2,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 94 4,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 11 544 2,0
  Par 8 1 287 0,6
  Par med barn 0-17 år 4 501 0,8
  Par uten barn 0-17 år 4 786 0,5
  Alle familier 61 2 582 2,4
  Alle familier med barn 10 628 1,6
  Alle familier uten barn 51 1 954 2,6
0123 Spydeberg Enslige menn 56 540 10,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 40 7,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 53 500 10,6
  Enslige kvinner 41 663 6,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 126 15,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 22 537 4,1
  Par 23 1 422 1,6
  Par med barn 0-17 år 16 561 2,9
  Par uten barn 0-17 år 7 861 0,8
  Alle familier 120 2 625 4,6
  Alle familier med barn 38 727 5,2
  Alle familier uten barn 82 1 898 4,3
0124 Askim Enslige menn 164 1 673 9,8
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 92 3,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 161 1 581 10,2
  Enslige kvinner 155 2 071 7,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 71 378 18,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 84 1 693 5,0
  Par 72 3 627 2,0
  Par med barn 0-17 år 46 1 456 3,2
  Par uten barn 0-17 år 26 2 171 1,2
  Alle familier 391 7 371 5,3
  Alle familier med barn 120 1 926 6,2
  Alle familier uten barn 271 5 445 5,0
0125 Eidsberg Enslige menn 108 1 326 8,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 71 8,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 102 1 255 8,1
  Enslige kvinner 105 1 446 7,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 50 259 19,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 55 1 187 4,6
  Par 58 2 653 2,2
  Par med barn 0-17 år 34 1 014 3,4
  Par uten barn 0-17 år 24 1 639 1,5
  Alle familier 271 5 425 5,0
  Alle familier med barn 90 1 344 6,7
  Alle familier uten barn 181 4 081 4,4
0127 Skiptvet Enslige menn 16 361 4,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 21 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 340 .
  Enslige kvinner 18 380 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 6 77 7,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 12 303 4,0
  Par 17 930 1,8
  Par med barn 0-17 år . 393 .
  Par uten barn 0-17 år . 537 .
  Alle familier 51 1 671 3,1
  Alle familier med barn 22 491 4,5
  Alle familier uten barn 29 1 180 2,5
0128 Rakkestad Enslige menn 58 897 6,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 44 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 853 .
  Enslige kvinner 56 903 6,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 26 132 19,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 30 771 3,9
  Par 33 2 008 1,6
  Par med barn 0-17 år 19 782 2,4
  Par uten barn 0-17 år 14 1 226 1,1
  Alle familier 147 3 808 3,9
  Alle familier med barn 47 958 4,9
  Alle familier uten barn 100 2 850 3,5
0135 Råde Enslige menn 45 701 6,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 25 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 676 .
  Enslige kvinner 50 749 6,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 119 16,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 31 630 4,9
  Par 31 1 894 1,6
  Par med barn 0-17 år 19 719 2,6
  Par uten barn 0-17 år 12 1 175 1,0
  Alle familier 126 3 344 3,8
  Alle familier med barn 39 863 4,5
  Alle familier uten barn 87 2 481 3,5
0136 Rygge Enslige menn 144 1 527 9,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 14 95 14,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 130 1 432 9,1
  Enslige kvinner 117 1 796 6,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 49 320 15,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 68 1 476 4,6
  Par 45 3 830 1,2
  Par med barn 0-17 år 26 1 515 1,7
  Par uten barn 0-17 år 19 2 315 0,8
  Alle familier 306 7 153 4,3
  Alle familier med barn 89 1 930 4,6
  Alle familier uten barn 217 5 223 4,2
0137 Våler Enslige menn 24 490 4,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 30 10,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 21 460 4,6
  Enslige kvinner 22 450 4,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 83 9,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 14 367 3,8
  Par 18 1 389 1,3
  Par med barn 0-17 år 15 620 2,4
  Par uten barn 0-17 år 3 769 0,4
  Alle familier 64 2 329 2,7
  Alle familier med barn 26 733 3,5
  Alle familier uten barn 38 1 596 2,4
0138 Hobøl Enslige menn 33 629 5,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 47 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 582 .
  Enslige kvinner 34 555 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 101 13,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 20 454 4,4
  Par 20 1 369 1,5
  Par med barn 0-17 år 12 574 2,1
  Par uten barn 0-17 år 8 795 1,0
  Alle familier 87 2 553 3,4
  Alle familier med barn 27 722 3,7
  Alle familier uten barn 60 1 831 3,3
0211 Vestby Enslige menn 132 1 533 8,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 112 2,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 129 1 421 9,1
  Enslige kvinner 78 1 720 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 34 365 9,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 44 1 355 3,2
  Par 38 4 233 0,9
  Par med barn 0-17 år 22 1 927 1,1
  Par uten barn 0-17 år 16 2 306 0,7
  Alle familier 248 7 486 3,3
  Alle familier med barn 59 2 404 2,5
  Alle familier uten barn 189 5 082 3,7
0213 Ski Enslige menn 227 2 701 8,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 10 200 5,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 217 2 501 8,7
  Enslige kvinner 189 3 191 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 87 618 14,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 102 2 573 4,0
  Par 107 7 248 1,5
  Par med barn 0-17 år 71 3 440 2,1
  Par uten barn 0-17 år 36 3 808 0,9
  Alle familier 523 13 140 4,0
  Alle familier med barn 168 4 258 3,9
  Alle familier uten barn 355 8 882 4,0
0214 Ås Enslige menn 82 2 404 3,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 79 7,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 76 2 325 3,3
  Enslige kvinner 101 2 773 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 28 290 9,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 73 2 483 2,9
  Par 73 4 905 1,5
  Par med barn 0-17 år 36 2 022 1,8
  Par uten barn 0-17 år 37 2 883 1,3
  Alle familier 256 10 082 2,5
  Alle familier med barn 70 2 391 2,9
  Alle familier uten barn 186 7 691 2,4
0215 Frogn Enslige menn 105 1 419 7,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 86 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 333 .
  Enslige kvinner 86 1 922 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 27 323 8,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 59 1 599 3,7
  Par 24 3 831 0,6
  Par med barn 0-17 år 13 1 508 0,9
  Par uten barn 0-17 år 11 2 323 0,5
  Alle familier 215 7 172 3,0
  Alle familier med barn 41 1 917 2,1
  Alle familier uten barn 174 5 255 3,3
0216 Nesodden Enslige menn 130 1 582 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 112 3,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 126 1 470 8,6
  Enslige kvinner 107 2 206 4,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 41 405 10,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 66 1 801 3,7
  Par 36 4 382 0,8
  Par med barn 0-17 år 19 2 091 0,9
  Par uten barn 0-17 år 17 2 291 0,7
  Alle familier 273 8 170 3,3
  Alle familier med barn 64 2 608 2,5
  Alle familier uten barn 209 5 562 3,8
0217 Oppegård Enslige menn 154 2 106 7,3
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 141 3,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 149 1 965 7,6
  Enslige kvinner 117 2 740 4,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 59 475 12,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 58 2 265 2,6
  Par 50 6 610 0,8
  Par med barn 0-17 år 41 3 020 1,4
  Par uten barn 0-17 år 9 3 590 0,3
  Alle familier 321 11 456 2,8
  Alle familier med barn 105 3 636 2,9
  Alle familier uten barn 216 7 820 2,8
0219 Bærum Enslige menn 732 11 053 6,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 32 575 5,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 700 10 478 6,7
  Enslige kvinner 631 14 158 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 239 2 072 11,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 392 12 086 3,2
  Par 275 28 936 1,0
  Par med barn 0-17 år 177 14 042 1,3
  Par uten barn 0-17 år 98 14 894 0,7
  Alle familier 1 638 54 147 3,0
  Alle familier med barn 448 16 689 2,7
  Alle familier uten barn 1 190 37 458 3,2
0220 Asker Enslige menn 306 5 177 5,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 11 326 3,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 295 4 851 6,1
  Enslige kvinner 266 6 202 4,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 100 1 093 9,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 166 5 109 3,2
  Par 114 14 357 0,8
  Par med barn 0-17 år 75 6 864 1,1
  Par uten barn 0-17 år 39 7 493 0,5
  Alle familier 686 25 736 2,7
  Alle familier med barn 186 8 283 2,2
  Alle familier uten barn 500 17 453 2,9
0221 Aurskog-Høland Enslige menn 151 1 722 8,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 100 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 622 .
  Enslige kvinner 117 1 786 6,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 49 287 17,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 68 1 499 4,5
  Par 61 4 005 1,5
  Par med barn 0-17 år 44 1 617 2,7
  Par uten barn 0-17 år 17 2 388 0,7
  Alle familier 329 7 513 4,4
  Alle familier med barn 95 2 004 4,7
  Alle familier uten barn 234 5 509 4,2
0226 Sørum Enslige menn 83 1 561 5,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 103 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 458 .
  Enslige kvinner 86 1 609 5,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 34 314 10,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 52 1 295 4,0
  Par 39 4 281 0,9
  Par med barn 0-17 år 24 2 147 1,1
  Par uten barn 0-17 år 15 2 134 0,7
  Alle familier 208 7 451 2,8
  Alle familier med barn 60 2 564 2,3
  Alle familier uten barn 148 4 887 3,0
0227 Fet Enslige menn 58 1 027 5,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 63 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 964 .
  Enslige kvinner 42 981 4,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 170 8,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 28 811 3,5
  Par 33 2 938 1,1
  Par med barn 0-17 år 26 1 304 2,0
  Par uten barn 0-17 år 7 1 634 0,4
  Alle familier 133 4 946 2,7
  Alle familier med barn 42 1 537 2,7
  Alle familier uten barn 91 3 409 2,7
0228 Rælingen Enslige menn 116 1 774 6,5
  Enslige menn med barn 0-17 år 7 115 6,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 109 1 659 6,6
  Enslige kvinner 114 1 934 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 52 362 14,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 62 1 572 3,9
  Par 45 4 195 1,1
  Par med barn 0-17 år 28 2 013 1,4
  Par uten barn 0-17 år 17 2 182 0,8
  Alle familier 275 7 903 3,5
  Alle familier med barn 87 2 490 3,5
  Alle familier uten barn 188 5 413 3,5
0229 Enebakk Enslige menn 74 1 078 6,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 7 73 9,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 67 1 005 6,7
  Enslige kvinner 48 1 020 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 20 212 9,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 28 808 3,5
  Par 28 2 669 1,0
  Par med barn 0-17 år 17 1 230 1,4
  Par uten barn 0-17 år 11 1 439 0,8
  Alle familier 150 4 767 3,1
  Alle familier med barn 44 1 515 2,9
  Alle familier uten barn 106 3 252 3,3
0230 Lørenskog Enslige menn 268 3 836 7,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 12 194 6,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 256 3 642 7,0
  Enslige kvinner 256 4 339 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 98 727 13,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 158 3 612 4,4
  Par 102 8 751 1,2
  Par med barn 0-17 år 57 3 906 1,5
  Par uten barn 0-17 år 45 4 845 0,9
  Alle familier 626 16 926 3,7
  Alle familier med barn 167 4 827 3,5
  Alle familier uten barn 459 12 099 3,8
0231 Skedsmo Enslige menn 282 5 634 5,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 12 243 4,9
  Enslige menn uten barn 0-17 år 270 5 391 5,0
  Enslige kvinner 350 6 560 5,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 153 1 096 14,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 197 5 464 3,6
  Par 205 12 505 1,6
  Par med barn 0-17 år 136 5 609 2,4
  Par uten barn 0-17 år 69 6 896 1,0
  Alle familier 837 24 699 3,4
  Alle familier med barn 301 6 948 4,3
  Alle familier uten barn 536 17 751 3,0
0233 Nittedal Enslige menn 84 2 047 4,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 144 3,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 79 1 903 4,2
  Enslige kvinner 94 2 223 4,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 42 460 9,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 52 1 763 2,9
  Par 32 5 510 0,6
  Par med barn 0-17 år 19 2 687 0,7
  Par uten barn 0-17 år 13 2 823 0,5
  Alle familier 210 9 780 2,1
  Alle familier med barn 66 3 291 2,0
  Alle familier uten barn 144 6 489 2,2
0234 Gjerdrum Enslige menn 30 613 4,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 45 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 30 568 5,3
  Enslige kvinner 22 612 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 11 120 9,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 11 492 2,2
  Par 10 1 600 0,6
  Par med barn 0-17 år 7 724 1,0
  Par uten barn 0-17 år 3 876 0,3
  Alle familier 62 2 825 2,2
  Alle familier med barn 18 889 2,0
  Alle familier uten barn 44 1 936 2,3
0235 Ullensaker Enslige menn 276 3 971 7,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 10 270 3,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 266 3 701 7,2
  Enslige kvinner 256 4 043 6,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 110 828 13,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 146 3 215 4,5
  Par 95 7 975 1,2
  Par med barn 0-17 år 59 3 831 1,5
  Par uten barn 0-17 år 36 4 144 0,9
  Alle familier 627 15 989 3,9
  Alle familier med barn 179 4 929 3,6
  Alle familier uten barn 448 11 060 4,1
0236 Nes Enslige menn 107 2 047 5,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 112 5,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 101 1 935 5,2
  Enslige kvinner 88 2 307 3,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 34 382 8,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 54 1 925 2,8
  Par 51 5 254 1,0
  Par med barn 0-17 år 34 2 205 1,5
  Par uten barn 0-17 år 17 3 049 0,6
  Alle familier 246 9 608 2,6
  Alle familier med barn 74 2 699 2,7
  Alle familier uten barn 172 6 909 2,5
0237 Eidsvoll Enslige menn 154 2 540 6,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 8 173 4,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 146 2 367 6,2
  Enslige kvinner 159 2 824 5,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 72 567 12,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 87 2 257 3,9
  Par 92 5 787 1,6
  Par med barn 0-17 år 57 2 498 2,3
  Par uten barn 0-17 år 35 3 289 1,1
  Alle familier 405 11 151 3,6
  Alle familier med barn 137 3 238 4,2
  Alle familier uten barn 268 7 913 3,4
0238 Nannestad Enslige menn 59 1 400 4,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 92 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 308 .
  Enslige kvinner 51 1 249 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 23 259 8,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 28 990 2,8
  Par 29 2 999 1,0
  Par med barn 0-17 år 21 1 373 1,5
  Par uten barn 0-17 år 8 1 626 0,5
  Alle familier 139 5 648 2,5
  Alle familier med barn 46 1 724 2,7
  Alle familier uten barn 93 3 924 2,4
0239 Hurdal Enslige menn 13 339 3,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 13 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 13 326 4,0
  Enslige kvinner 24 376 6,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 12 70 17,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 12 306 3,9
  Par 8 680 1,2
  Par med barn 0-17 år . 252 .
  Par uten barn 0-17 år . 428 .
  Alle familier 45 1 395 3,2
  Alle familier med barn 19 335 5,7
  Alle familier uten barn 26 1 060 2,5
0301 Oslo Enslige menn 6 977 105 324 6,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 212 2 472 8,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 6 765 102 852 6,6
  Enslige kvinner 6 236 117 419 5,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 2 564 13 185 19,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 3 672 104 234 3,5
  Par 2 672 141 703 1,9
  Par med barn 0-17 år 1 630 60 865 2,7
  Par uten barn 0-17 år 1 042 80 838 1,3
  Alle familier 15 885 364 446 4,4
  Alle familier med barn 4 406 76 522 5,8
  Alle familier uten barn 11 479 287 924 4,0
0402 Kongsvinger Enslige menn 184 2 105 8,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 96 6,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 178 2 009 8,9
  Enslige kvinner 185 2 756 6,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 79 412 19,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 106 2 344 4,5
  Par 100 4 168 2,4
  Par med barn 0-17 år 57 1 455 3,9
  Par uten barn 0-17 år 43 2 713 1,6
  Alle familier 469 9 029 5,2
  Alle familier med barn 142 1 963 7,2
  Alle familier uten barn 327 7 066 4,6
0403 Hamar Enslige menn 297 3 630 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 8 137 5,8
  Enslige menn uten barn 0-17 år 289 3 493 8,3
  Enslige kvinner 258 4 810 5,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 110 654 16,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 148 4 156 3,6
  Par 156 7 103 2,2
  Par med barn 0-17 år 88 2 576 3,4
  Par uten barn 0-17 år 68 4 527 1,5
  Alle familier 711 15 543 4,6
  Alle familier med barn 206 3 367 6,1
  Alle familier uten barn 505 12 176 4,1
0412 Ringsaker Enslige menn 279 3 441 8,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 18 176 10,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 261 3 265 8,0
  Enslige kvinner 310 3 825 8,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 124 623 19,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 186 3 202 5,8
  Par 141 8 373 1,7
  Par med barn 0-17 år 85 3 193 2,7
  Par uten barn 0-17 år 56 5 180 1,1
  Alle familier 730 15 639 4,7
  Alle familier med barn 227 3 992 5,7
  Alle familier uten barn 503 11 647 4,3
0415 Løten Enslige menn 60 812 7,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 52 5,8
  Enslige menn uten barn 0-17 år 57 760 7,5
  Enslige kvinner 43 848 5,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 24 145 16,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 19 703 2,7
  Par 24 1 875 1,3
  Par med barn 0-17 år 13 676 1,9
  Par uten barn 0-17 år 11 1 199 0,9
  Alle familier 127 3 535 3,6
  Alle familier med barn 40 873 4,6
  Alle familier uten barn 87 2 662 3,3
0417 Stange Enslige menn 138 2 005 6,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 8 116 6,9
  Enslige menn uten barn 0-17 år 130 1 889 6,9
  Enslige kvinner 130 2 396 5,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 49 366 13,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 81 2 030 4,0
  Par 83 5 001 1,7
  Par med barn 0-17 år 50 1 917 2,6
  Par uten barn 0-17 år 33 3 084 1,1
  Alle familier 351 9 402 3,7
  Alle familier med barn 107 2 399 4,5
  Alle familier uten barn 244 7 003 3,5
0418 Nord-Odal Enslige menn 50 612 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 36 16,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 44 576 7,6
  Enslige kvinner 44 643 6,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 21 87 24,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 23 556 4,1
  Par 26 1 225 2,1
  Par med barn 0-17 år 19 420 4,5
  Par uten barn 0-17 år 7 805 0,9
  Alle familier 120 2 480 4,8
  Alle familier med barn 46 543 8,5
  Alle familier uten barn 74 1 937 3,8
0419 Sør-Odal Enslige menn 61 848 7,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 43 9,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 57 805 7,1
  Enslige kvinner 60 992 6,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 24 145 16,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 36 847 4,3
  Par 29 1 943 1,5
  Par med barn 0-17 år 19 696 2,7
  Par uten barn 0-17 år 10 1 247 0,8
  Alle familier 150 3 783 4,0
  Alle familier med barn 47 884 5,3
  Alle familier uten barn 103 2 899 3,6
0420 Eidskog Enslige menn 78 752 10,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 9 38 23,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 69 714 9,7
  Enslige kvinner 70 853 8,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 34 119 28,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 36 734 4,9
  Par 28 1 440 1,9
  Par med barn 0-17 år 12 473 2,5
  Par uten barn 0-17 år 16 967 1,7
  Alle familier 176 3 045 5,8
  Alle familier med barn 55 630 8,7
  Alle familier uten barn 121 2 415 5,0
0423 Grue Enslige menn 65 637 10,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 32 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 605 .
  Enslige kvinner 52 746 7,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 16 74 21,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 36 672 5,4
  Par 27 1 109 2,4
  Par med barn 0-17 år 17 315 5,4
  Par uten barn 0-17 år 10 794 1,3
  Alle familier 144 2 492 5,8
  Alle familier med barn 34 421 8,1
  Alle familier uten barn 110 2 071 5,3
0425 Åsnes Enslige menn 65 951 6,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 42 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 909 .
  Enslige kvinner 67 1 043 6,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 29 138 21,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 38 905 4,2
  Par 40 1 747 2,3
  Par med barn 0-17 år 17 507 3,4
  Par uten barn 0-17 år 23 1 240 1,9
  Alle familier 172 3 741 4,6
  Alle familier med barn 47 687 6,8
  Alle familier uten barn 125 3 054 4,1
0426 Våler Enslige menn 45 461 9,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 20 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 441 .
  Enslige kvinner 34 497 6,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 18 68 26,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 16 429 3,7
  Par 15 914 1,6
  Par med barn 0-17 år 12 274 4,4
  Par uten barn 0-17 år 3 640 0,5
  Alle familier 94 1 872 5,0
  Alle familier med barn 31 362 8,6
  Alle familier uten barn 63 1 510 4,2
0427 Elverum Enslige menn 161 2 223 7,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 82 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 2 141 .
  Enslige kvinner 164 3 103 5,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 65 452 14,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 99 2 651 3,7
  Par 91 5 036 1,8
  Par med barn 0-17 år 54 1 942 2,8
  Par uten barn 0-17 år 37 3 094 1,2
  Alle familier 416 10 362 4,0
  Alle familier med barn 121 2 476 4,9
  Alle familier uten barn 295 7 886 3,7
0428 Trysil Enslige menn 69 876 7,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 35 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 841 .
  Enslige kvinner 35 862 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 10 91 11,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 25 771 3,2
  Par 28 1 538 1,8
  Par med barn 0-17 år 14 504 2,8
  Par uten barn 0-17 år 14 1 034 1,4
  Alle familier 132 3 276 4,0
  Alle familier med barn 26 630 4,1
  Alle familier uten barn 106 2 646 4,0
0429 Åmot Enslige menn 34 766 4,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 22 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 744 .
  Enslige kvinner 24 637 3,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 70 11,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 16 567 2,8
  Par 36 1 096 3,3
  Par med barn 0-17 år 17 383 4,4
  Par uten barn 0-17 år 19 713 2,7
  Alle familier 94 2 499 3,8
  Alle familier med barn 27 475 5,7
  Alle familier uten barn 67 2 024 3,3
0430 Stor-Elvdal Enslige menn 39 495 7,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 14 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 481 .
  Enslige kvinner 26 355 7,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 35 20,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 19 320 5,9
  Par 21 615 3,4
  Par med barn 0-17 år 10 179 5,6
  Par uten barn 0-17 år 11 436 2,5
  Alle familier 86 1 465 5,9
  Alle familier med barn 19 228 8,3
  Alle familier uten barn 67 1 237 5,4
0432 Rendalen Enslige menn 12 290 4,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 12 280 4,3
  Enslige kvinner 7 255 2,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 27 14,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 3 228 1,3
  Par 8 428 1,9
  Par med barn 0-17 år . 125 .
  Par uten barn 0-17 år . 303 .
  Alle familier 27 973 2,8
  Alle familier med barn 10 162 6,2
  Alle familier uten barn 17 811 2,1
0434 Engerdal Enslige menn 4 152 2,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 4 147 2,7
  Enslige kvinner 8 177 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 12 33,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 165 2,4
  Par . 289 .
  Par med barn 0-17 år . 91 .
  Par uten barn 0-17 år . 198 .
  Alle familier 13 618 2,1
  Alle familier med barn 4 108 3,7
  Alle familier uten barn 9 510 1,8
0436 Tolga Enslige menn 21 163 12,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 153 .
  Enslige kvinner 12 174 6,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 20 40,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 154 2,6
  Par 11 350 3,1
  Par med barn 0-17 år . 141 .
  Par uten barn 0-17 år . 209 .
  Alle familier 44 687 6,4
  Alle familier med barn 19 171 11,1
  Alle familier uten barn 25 516 4,8
0437 Tynset Enslige menn 48 601 8,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 26 11,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 45 575 7,8
  Enslige kvinner 25 678 3,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 96 8,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 17 582 2,9
  Par 19 1 250 1,5
  Par med barn 0-17 år 11 525 2,1
  Par uten barn 0-17 år 8 725 1,1
  Alle familier 92 2 529 3,6
  Alle familier med barn 22 647 3,4
  Alle familier uten barn 70 1 882 3,7
0438 Alvdal Enslige menn 18 253 7,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 18 16,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 15 235 6,4
  Enslige kvinner 22 303 7,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 41 19,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 14 262 5,3
  Par 7 541 1,3
  Par med barn 0-17 år . 225 .
  Par uten barn 0-17 år . 316 .
  Alle familier 47 1 097 4,3
  Alle familier med barn 17 284 6,0
  Alle familier uten barn 30 813 3,7
0439 Folldal Enslige menn 23 197 11,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 191 .
  Enslige kvinner 6 190 3,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 16 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 174 .
  Par 4 366 1,1
  Par med barn 0-17 år . 127 .
  Par uten barn 0-17 år . 239 .
  Alle familier 33 753 4,4
  Alle familier med barn 8 149 5,4
  Alle familier uten barn 25 604 4,1
0441 Os Enslige menn 14 216 6,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 12 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 204 .
  Enslige kvinner 17 208 8,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 25 28,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 10 183 5,5
  Par 11 463 2,4
  Par med barn 0-17 år 7 158 4,4
  Par uten barn 0-17 år 4 305 1,3
  Alle familier 42 887 4,7
  Alle familier med barn 15 195 7,7
  Alle familier uten barn 27 692 3,9
0501 Lillehammer Enslige menn 203 3 307 6,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 119 3,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 199 3 188 6,2
  Enslige kvinner 172 4 720 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 50 439 11,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 122 4 281 2,8
  Par 122 6 825 1,8
  Par med barn 0-17 år 53 2 496 2,1
  Par uten barn 0-17 år 69 4 329 1,6
  Alle familier 497 14 852 3,3
  Alle familier med barn 107 3 054 3,5
  Alle familier uten barn 390 11 798 3,3
0502 Gjøvik Enslige menn 324 3 937 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 10 166 6,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 314 3 771 8,3
  Enslige kvinner 263 4 178 6,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 90 521 17,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 173 3 657 4,7
  Par 178 7 396 2,4
  Par med barn 0-17 år 108 2 810 3,8
  Par uten barn 0-17 år 70 4 586 1,5
  Alle familier 765 15 511 4,9
  Alle familier med barn 208 3 497 5,9
  Alle familier uten barn 557 12 014 4,6
0511 Dovre Enslige menn 13 327 4,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 12 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 13 315 4,1
  Enslige kvinner 31 365 8,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 50 18,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 22 315 7,0
  Par 11 625 1,8
  Par med barn 0-17 år 7 210 3,3
  Par uten barn 0-17 år 4 415 1,0
  Alle familier 55 1 317 4,2
  Alle familier med barn 16 272 5,9
  Alle familier uten barn 39 1 045 3,7
0512 Lesja Enslige menn 6 242 2,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 6 236 2,5
  Enslige kvinner 6 237 2,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 25 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 212 .
  Par 3 469 0,6
  Par med barn 0-17 år . 185 .
  Par uten barn 0-17 år . 284 .
  Alle familier 15 948 1,6
  Alle familier med barn 3 216 1,4
  Alle familier uten barn 12 732 1,6
0513 Skjåk Enslige menn 14 263 5,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 8 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 14 255 5,5
  Enslige kvinner 17 267 6,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 33 21,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 10 234 4,3
  Par 7 522 1,3
  Par med barn 0-17 år 3 168 1,8
  Par uten barn 0-17 år 4 354 1,1
  Alle familier 38 1 052 3,6
  Alle familier med barn 10 209 4,8
  Alle familier uten barn 28 843 3,3
0514 Lom Enslige menn 10 253 4,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 15 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 10 238 4,2
  Enslige kvinner 15 261 5,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 33 27,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 6 228 2,6
  Par . 563 .
  Par med barn 0-17 år . 200 .
  Par uten barn 0-17 år . 363 .
  Alle familier 27 1 077 2,5
  Alle familier med barn 11 248 4,4
  Alle familier uten barn 16 829 1,9
0515 Vågå Enslige menn 36 373 9,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 26 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 347 .
  Enslige kvinner 26 430 6,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 11 55 20,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 15 375 4,0
  Par 20 882 2,3
  Par med barn 0-17 år 11 313 3,5
  Par uten barn 0-17 år 9 569 1,6
  Alle familier 82 1 685 4,9
  Alle familier med barn 23 394 5,8
  Alle familier uten barn 59 1 291 4,6
0516 Nord-Fron Enslige menn 43 693 6,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 30 13,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 39 663 5,9
  Enslige kvinner 45 761 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 104 18,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 26 657 4,0
  Par 24 1 325 1,8
  Par med barn 0-17 år 19 482 3,9
  Par uten barn 0-17 år 5 843 0,6
  Alle familier 112 2 779 4,0
  Alle familier med barn 42 616 6,8
  Alle familier uten barn 70 2 163 3,2
0517 Sel Enslige menn 61 629 9,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 29 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 600 .
  Enslige kvinner 61 736 8,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 27 88 30,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 34 648 5,2
  Par 29 1 413 2,1
  Par med barn 0-17 år 15 486 3,1
  Par uten barn 0-17 år 14 927 1,5
  Alle familier 151 2 778 5,4
  Alle familier med barn 44 603 7,3
  Alle familier uten barn 107 2 175 4,9
0519 Sør-Fron Enslige menn 15 355 4,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 17 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 338 .
  Enslige kvinner 11 368 3,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 47 8,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 7 321 2,2
  Par 14 759 1,8
  Par med barn 0-17 år 8 294 2,7
  Par uten barn 0-17 år 6 465 1,3
  Alle familier 40 1 482 2,7
  Alle familier med barn 14 358 3,9
  Alle familier uten barn 26 1 124 2,3
0520 Ringebu Enslige menn 22 507 4,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 13 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 494 .
  Enslige kvinner 23 561 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 63 14,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 14 498 2,8
  Par 13 1 082 1,2
  Par med barn 0-17 år . 389 .
  Par uten barn 0-17 år . 693 .
  Alle familier 58 2 150 2,7
  Alle familier med barn 21 465 4,5
  Alle familier uten barn 37 1 685 2,2
0521 Øyer Enslige menn 37 574 6,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 29 10,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 34 545 6,2
  Enslige kvinner 45 594 7,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 91 20,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 26 503 5,2
  Par 22 1 219 1,8
  Par med barn 0-17 år 17 437 3,9
  Par uten barn 0-17 år 5 782 0,6
  Alle familier 104 2 387 4,4
  Alle familier med barn 39 557 7,0
  Alle familier uten barn 65 1 830 3,6
0522 Gausdal Enslige menn 26 659 3,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 31 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 26 628 4,1
  Enslige kvinner 23 718 3,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 115 12,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 9 603 1,5
  Par 9 1 507 0,6
  Par med barn 0-17 år 5 549 0,9
  Par uten barn 0-17 år 4 958 0,4
  Alle familier 58 2 884 2,0
  Alle familier med barn 19 695 2,7
  Alle familier uten barn 39 2 189 1,8
0528 Østre Toten Enslige menn 68 1 626 4,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 100 3,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 65 1 526 4,3
  Enslige kvinner 63 1 787 3,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 25 288 8,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 38 1 499 2,5
  Par 44 3 663 1,2
  Par med barn 0-17 år 22 1 338 1,6
  Par uten barn 0-17 år 22 2 325 0,9
  Alle familier 175 7 076 2,5
  Alle familier med barn 50 1 726 2,9
  Alle familier uten barn 125 5 350 2,3
0529 Vestre Toten Enslige menn 85 1 492 5,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 97 3,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 82 1 395 5,9
  Enslige kvinner 88 1 665 5,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 42 286 14,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 46 1 379 3,3
  Par 53 3 209 1,7
  Par med barn 0-17 år 35 1 172 3,0
  Par uten barn 0-17 år 18 2 037 0,9
  Alle familier 226 6 366 3,6
  Alle familier med barn 80 1 555 5,1
  Alle familier uten barn 146 4 811 3,0
0532 Jevnaker Enslige menn 42 663 6,3
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 33 9,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 39 630 6,2
  Enslige kvinner 39 798 4,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 17 122 13,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 22 676 3,3
  Par 18 1 640 1,1
  Par med barn 0-17 år 15 645 2,3
  Par uten barn 0-17 år 3 995 0,3
  Alle familier 99 3 101 3,2
  Alle familier med barn 35 800 4,4
  Alle familier uten barn 64 2 301 2,8
0533 Lunner Enslige menn 81 923 8,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 57 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 866 .
  Enslige kvinner 72 1 020 7,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 26 173 15,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 46 847 5,4
  Par 33 2 206 1,5
  Par med barn 0-17 år 19 892 2,1
  Par uten barn 0-17 år 14 1 314 1,1
  Alle familier 186 4 149 4,5
  Alle familier med barn 46 1 122 4,1
  Alle familier uten barn 140 3 027 4,6
0534 Gran Enslige menn 118 1 504 7,8
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 70 7,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 113 1 434 7,9
  Enslige kvinner 120 1 762 6,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 37 254 14,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 83 1 508 5,5
  Par 46 3 197 1,4
  Par med barn 0-17 år 37 1 258 2,9
  Par uten barn 0-17 år 9 1 939 0,5
  Alle familier 284 6 463 4,4
  Alle familier med barn 79 1 582 5,0
  Alle familier uten barn 205 4 881 4,2
0536 Søndre Land Enslige menn 30 689 4,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 42 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 647 .
  Enslige kvinner 23 679 3,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 8 82 9,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 15 597 2,5
  Par 10 1 374 0,7
  Par med barn 0-17 år 4 477 0,8
  Par uten barn 0-17 år 6 897 0,7
  Alle familier 63 2 742 2,3
  Alle familier med barn 13 601 2,2
  Alle familier uten barn 50 2 141 2,3
0538 Nordre Land Enslige menn 43 761 5,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 46 8,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 39 715 5,5
  Enslige kvinner 40 870 4,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 20 123 16,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 20 747 2,7
  Par 14 1 617 0,9
  Par med barn 0-17 år 4 572 0,7
  Par uten barn 0-17 år 10 1 045 1,0
  Alle familier 97 3 248 3,0
  Alle familier med barn 28 741 3,8
  Alle familier uten barn 69 2 507 2,8
0540 Sør-Aurdal Enslige menn 24 361 6,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 19 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 342 .
  Enslige kvinner 21 350 6,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 10 40 25,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 11 310 3,5
  Par 19 723 2,6
  Par med barn 0-17 år 13 260 5,0
  Par uten barn 0-17 år 6 463 1,3
  Alle familier 64 1 434 4,5
  Alle familier med barn 25 319 7,8
  Alle familier uten barn 39 1 115 3,5
0541 Etnedal Enslige menn 26 216 12,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 26 211 12,3
  Enslige kvinner 8 182 4,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 22 18,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 160 2,5
  Par 7 288 2,4
  Par med barn 0-17 år . 112 .
  Par uten barn 0-17 år . 176 .
  Alle familier 41 686 6,0
  Alle familier med barn 10 139 7,2
  Alle familier uten barn 31 547 5,7
0542 Nord-Aurdal Enslige menn 95 799 11,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 39 7,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 92 760 12,1
  Enslige kvinner 70 925 7,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 13 110 11,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 57 815 7,0
  Par 34 1 484 2,3
  Par med barn 0-17 år 20 553 3,6
  Par uten barn 0-17 år 14 931 1,5
  Alle familier 199 3 208 6,2
  Alle familier med barn 36 702 5,1
  Alle familier uten barn 163 2 506 6,5
0543 Vestre Slidre Enslige menn 16 269 5,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 14 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 16 255 6,3
  Enslige kvinner 19 272 7,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 10 40 25,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 9 232 3,9
  Par 16 492 3,3
  Par med barn 0-17 år 9 171 5,3
  Par uten barn 0-17 år 7 321 2,2
  Alle familier 51 1 033 4,9
  Alle familier med barn 19 225 8,4
  Alle familier uten barn 32 808 4,0
0544 Øystre Slidre Enslige menn 28 342 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 28 332 8,4
  Enslige kvinner 23 407 5,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 10 52 19,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 13 355 3,7
  Par 10 765 1,3
  Par med barn 0-17 år 7 299 2,3
  Par uten barn 0-17 år 3 466 0,6
  Alle familier 61 1 514 4,0
  Alle familier med barn 17 361 4,7
  Alle familier uten barn 44 1 153 3,8
0545 Vang Enslige menn 13 200 6,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 13 195 6,7
  Enslige kvinner 4 164 2,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 23 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 141 .
  Par 6 373 1,6
  Par med barn 0-17 år . 136 .
  Par uten barn 0-17 år . 237 .
  Alle familier 23 737 3,1
  Alle familier med barn 7 164 4,3
  Alle familier uten barn 16 573 2,8
0602 Drammen Enslige menn 605 8 283 7,3
  Enslige menn med barn 0-17 år 27 341 7,9
  Enslige menn uten barn 0-17 år 578 7 942 7,3
  Enslige kvinner 557 9 860 5,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 231 1 473 15,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 326 8 387 3,9
  Par 240 15 347 1,6
  Par med barn 0-17 år 166 6 430 2,6
  Par uten barn 0-17 år 74 8 917 0,8
  Alle familier 1 402 33 490 4,2
  Alle familier med barn 424 8 244 5,1
  Alle familier uten barn 978 25 246 3,9
0604 Kongsberg Enslige menn 246 3 270 7,5
  Enslige menn med barn 0-17 år 6 149 4,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 240 3 121 7,7
  Enslige kvinner 202 3 316 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 85 524 16,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 117 2 792 4,2
  Par 91 6 509 1,4
  Par med barn 0-17 år 54 2 664 2,0
  Par uten barn 0-17 år 37 3 845 1,0
  Alle familier 539 13 095 4,1
  Alle familier med barn 145 3 337 4,3
  Alle familier uten barn 394 9 758 4,0
0605 Ringerike Enslige menn 331 3 662 9,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 14 166 8,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 317 3 496 9,1
  Enslige kvinner 264 4 196 6,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 90 560 16,1
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 174 3 636 4,8
  Par 126 7 134 1,8
  Par med barn 0-17 år 77 2 592 3,0
  Par uten barn 0-17 år 49 4 542 1,1
  Alle familier 721 14 992 4,8
  Alle familier med barn 181 3 318 5,5
  Alle familier uten barn 540 11 674 4,6
0612 Hole Enslige menn 38 662 5,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 27 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 635 .
  Enslige kvinner 41 681 6,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 110 12,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 27 571 4,7
  Par 14 1 642 0,9
  Par med barn 0-17 år 8 713 1,1
  Par uten barn 0-17 år 6 929 0,6
  Alle familier 93 2 985 3,1
  Alle familier med barn 23 850 2,7
  Alle familier uten barn 70 2 135 3,3
0615 Flå Enslige menn 12 162 7,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 7 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 12 155 7,7
  Enslige kvinner 9 166 5,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 24 16,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 5 142 3,5
  Par . 224 .
  Par med barn 0-17 år . 83 .
  Par uten barn 0-17 år . 141 .
  Alle familier 23 552 4,2
  Alle familier med barn 5 114 4,4
  Alle familier uten barn 18 438 4,1
0616 Nes Enslige menn 37 395 9,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 18 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 377 .
  Enslige kvinner 19 456 4,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 57 15,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 10 399 2,5
  Par 12 793 1,5
  Par med barn 0-17 år 6 273 2,2
  Par uten barn 0-17 år 6 520 1,2
  Alle familier 68 1 644 4,1
  Alle familier med barn 16 348 4,6
  Alle familier uten barn 52 1 296 4,0
0617 Gol Enslige menn 38 580 6,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 23 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 38 557 6,8
  Enslige kvinner 39 641 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 18 92 19,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 21 549 3,8
  Par 17 1 053 1,6
  Par med barn 0-17 år 10 403 2,5
  Par uten barn 0-17 år 7 650 1,1
  Alle familier 94 2 274 4,1
  Alle familier med barn 28 518 5,4
  Alle familier uten barn 66 1 756 3,8
0618 Hemsedal Enslige menn 18 342 5,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 17 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 18 325 5,5
  Enslige kvinner 11 305 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 5 50 10,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 6 255 2,4
  Par 14 529 2,6
  Par med barn 0-17 år 10 229 4,4
  Par uten barn 0-17 år 4 300 1,3
  Alle familier 43 1 176 3,7
  Alle familier med barn 15 296 5,1
  Alle familier uten barn 28 880 3,2
0619 Ål Enslige menn 41 533 7,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 16 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 41 517 7,9
  Enslige kvinner 28 600 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 6 78 7,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 22 522 4,2
  Par 19 1 086 1,7
  Par med barn 0-17 år 15 412 3,6
  Par uten barn 0-17 år 4 674 0,6
  Alle familier 88 2 219 4,0
  Alle familier med barn 21 506 4,2
  Alle familier uten barn 67 1 713 3,9
0620 Hol Enslige menn 13 574 2,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 25 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 13 549 2,4
  Enslige kvinner 17 658 2,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 86 4,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 13 572 2,3
  Par 6 1 042 0,6
  Par med barn 0-17 år . 375 .
  Par uten barn 0-17 år . 667 .
  Alle familier 36 2 274 1,6
  Alle familier med barn 8 486 1,6
  Alle familier uten barn 28 1 788 1,6
0621 Sigdal Enslige menn 28 400 7,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 23 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 377 .
  Enslige kvinner 16 420 3,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 59 6,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 12 361 3,3
  Par 16 819 2,0
  Par med barn 0-17 år 10 313 3,2
  Par uten barn 0-17 år 6 506 1,2
  Alle familier 60 1 639 3,7
  Alle familier med barn 16 395 4,1
  Alle familier uten barn 44 1 244 3,5
0622 Krødsherad Enslige menn 19 292 6,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 282 .
  Enslige kvinner 18 315 5,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 5 46 10,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 13 269 4,8
  Par 10 496 2,0
  Par med barn 0-17 år . 197 .
  Par uten barn 0-17 år . 299 .
  Alle familier 47 1 103 4,3
  Alle familier med barn 14 253 5,5
  Alle familier uten barn 33 850 3,9
0623 Modum Enslige menn 136 1 565 8,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 80 6,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 131 1 485 8,8
  Enslige kvinner 108 1 771 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 45 277 16,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 63 1 494 4,2
  Par 56 3 303 1,7
  Par med barn 0-17 år 38 1 248 3,0
  Par uten barn 0-17 år 18 2 055 0,9
  Alle familier 300 6 639 4,5
  Alle familier med barn 88 1 605 5,5
  Alle familier uten barn 212 5 034 4,2
0624 Øvre Eiker Enslige menn 153 2 013 7,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 7 109 6,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 146 1 904 7,7
  Enslige kvinner 139 2 083 6,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 43 385 11,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 96 1 698 5,7
  Par 65 4 407 1,5
  Par med barn 0-17 år 34 1 813 1,9
  Par uten barn 0-17 år 31 2 594 1,2
  Alle familier 357 8 503 4,2
  Alle familier med barn 84 2 307 3,6
  Alle familier uten barn 273 6 196 4,4
0625 Nedre Eiker Enslige menn 238 2 337 10,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 7 161 4,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 231 2 176 10,6
  Enslige kvinner 232 2 694 8,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 91 539 16,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 141 2 155 6,5
  Par 95 5 919 1,6
  Par med barn 0-17 år 57 2 615 2,2
  Par uten barn 0-17 år 38 3 304 1,2
  Alle familier 565 10 950 5,2
  Alle familier med barn 155 3 315 4,7
  Alle familier uten barn 410 7 635 5,4
0626 Lier Enslige menn 176 2 540 6,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 8 160 5,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 168 2 380 7,1
  Enslige kvinner 126 2 599 4,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 47 453 10,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 79 2 146 3,7
  Par 79 6 151 1,3
  Par med barn 0-17 år 42 2 738 1,5
  Par uten barn 0-17 år 37 3 413 1,1
  Alle familier 381 11 290 3,4
  Alle familier med barn 97 3 351 2,9
  Alle familier uten barn 284 7 939 3,6
0627 Røyken Enslige menn 108 1 926 5,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 137 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 789 .
  Enslige kvinner 95 2 119 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 38 453 8,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 57 1 666 3,4
  Par 46 5 324 0,9
  Par med barn 0-17 år 32 2 521 1,3
  Par uten barn 0-17 år 14 2 803 0,5
  Alle familier 249 9 369 2,7
  Alle familier med barn 72 3 111 2,3
  Alle familier uten barn 177 6 258 2,8
0628 Hurum Enslige menn 57 957 6,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 56 7,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 53 901 5,9
  Enslige kvinner 64 1 089 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 24 175 13,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 40 914 4,4
  Par 33 2 318 1,4
  Par med barn 0-17 år 19 912 2,1
  Par uten barn 0-17 år 14 1 406 1,0
  Alle familier 154 4 364 3,5
  Alle familier med barn 47 1 143 4,1
  Alle familier uten barn 107 3 221 3,3
0631 Flesberg Enslige menn 26 313 8,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 21 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 292 .
  Enslige kvinner 11 302 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 47 8,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 7 255 2,7
  Par 16 636 2,5
  Par med barn 0-17 år . 262 .
  Par uten barn 0-17 år . 374 .
  Alle familier 53 1 251 4,2
  Alle familier med barn 20 330 6,1
  Alle familier uten barn 33 921 3,6
0632 Rollag Enslige menn 14 157 8,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 14 152 9,2
  Enslige kvinner 5 165 3,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 5 24 20,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 141 .
  Par 7 334 2,1
  Par med barn 0-17 år 7 116 6,0
  Par uten barn 0-17 år . 218 .
  Alle familier 26 656 4,0
  Alle familier med barn 12 145 8,3
  Alle familier uten barn 14 511 2,7
0633 Nore og Uvdal Enslige menn 23 308 7,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 23 298 7,7
  Enslige kvinner 10 324 3,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 48 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 276 .
  Par 5 577 0,9
  Par med barn 0-17 år . 200 .
  Par uten barn 0-17 år . 377 .
  Alle familier 38 1 209 3,1
  Alle familier med barn 6 258 2,3
  Alle familier uten barn 32 951 3,4
0701 Horten Enslige menn 297 3 175 9,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 155 3,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 292 3 020 9,7
  Enslige kvinner 226 3 698 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 84 560 15,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 142 3 138 4,5
  Par 135 6 546 2,1
  Par med barn 0-17 år 78 2 493 3,1
  Par uten barn 0-17 år 57 4 053 1,4
  Alle familier 658 13 419 4,9
  Alle familier med barn 167 3 208 5,2
  Alle familier uten barn 491 10 211 4,8
0702 Holmestrand Enslige menn 90 1 156 7,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 64 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 092 .
  Enslige kvinner 82 1 391 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 31 241 12,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 51 1 150 4,4
  Par 43 2 639 1,6
  Par med barn 0-17 år 26 1 026 2,5
  Par uten barn 0-17 år 17 1 613 1,1
  Alle familier 215 5 186 4,1
  Alle familier med barn 58 1 331 4,4
  Alle familier uten barn 157 3 855 4,1
0704 Tønsberg Enslige menn 465 5 220 8,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 16 269 5,9
  Enslige menn uten barn 0-17 år 449 4 951 9,1
  Enslige kvinner 394 6 386 6,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 155 976 15,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 239 5 410 4,4
  Par 181 10 348 1,7
  Par med barn 0-17 år 109 4 183 2,6
  Par uten barn 0-17 år 72 6 165 1,2
  Alle familier 1 040 21 954 4,7
  Alle familier med barn 280 5 428 5,2
  Alle familier uten barn 760 16 526 4,6
0709 Larvik Enslige menn 387 4 728 8,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 15 251 6,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 372 4 477 8,3
  Enslige kvinner 286 5 642 5,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 107 906 11,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 179 4 736 3,8
  Par 178 10 651 1,7
  Par med barn 0-17 år 121 3 979 3,0
  Par uten barn 0-17 år 57 6 672 0,9
  Alle familier 851 21 021 4,0
  Alle familier med barn 243 5 136 4,7
  Alle familier uten barn 608 15 885 3,8
0710 Sandefjord Enslige menn 568 6 614 8,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 22 365 6,0
  Enslige menn uten barn 0-17 år 546 6 249 8,7
  Enslige kvinner 524 7 937 6,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 231 1 395 16,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 293 6 542 4,5
  Par 281 14 368 2,0
  Par med barn 0-17 år 164 5 812 2,8
  Par uten barn 0-17 år 117 8 556 1,4
  Alle familier 1 373 28 919 4,7
  Alle familier med barn 417 7 572 5,5
  Alle familier uten barn 956 21 347 4,5
0711 Svelvik Enslige menn 54 674 8,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 43 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 631 .
  Enslige kvinner 55 833 6,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 25 147 17,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 30 686 4,4
  Par 30 1 630 1,8
  Par med barn 0-17 år 20 594 3,4
  Par uten barn 0-17 år 10 1 036 1,0
  Alle familier 139 3 137 4,4
  Alle familier med barn 46 784 5,9
  Alle familier uten barn 93 2 353 4,0
0713 Sande Enslige menn 48 892 5,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 54 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 838 .
  Enslige kvinner 47 993 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 24 193 12,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 23 800 2,9
  Par 36 2 321 1,6
  Par med barn 0-17 år 24 990 2,4
  Par uten barn 0-17 år 12 1 331 0,9
  Alle familier 131 4 206 3,1
  Alle familier med barn 50 1 237 4,0
  Alle familier uten barn 81 2 969 2,7
0714 Hof Enslige menn 17 343 5,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 25 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 318 .
  Enslige kvinner 13 360 3,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 46 15,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 6 314 1,9
  Par 9 775 1,2
  Par med barn 0-17 år 5 315 1,6
  Par uten barn 0-17 år 4 460 0,9
  Alle familier 39 1 478 2,6
  Alle familier med barn 13 386 3,4
  Alle familier uten barn 26 1 092 2,4
0716 Re Enslige menn 78 1 007 7,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 57 8,8
  Enslige menn uten barn 0-17 år 73 950 7,7
  Enslige kvinner 53 931 5,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 167 11,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 34 764 4,5
  Par 35 2 312 1,5
  Par med barn 0-17 år 23 976 2,4
  Par uten barn 0-17 år 12 1 336 0,9
  Alle familier 166 4 250 3,9
  Alle familier med barn 47 1 200 3,9
  Alle familier uten barn 119 3 050 3,9
0722 Nøtterøy Enslige menn 168 1 939 8,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 8 130 6,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 160 1 809 8,8
  Enslige kvinner 160 2 704 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 59 484 12,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 101 2 220 4,5
  Par 90 5 225 1,7
  Par med barn 0-17 år 45 2 087 2,2
  Par uten barn 0-17 år 45 3 138 1,4
  Alle familier 418 9 868 4,2
  Alle familier med barn 112 2 701 4,1
  Alle familier uten barn 306 7 167 4,3
0723 Tjøme Enslige menn 50 554 9,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 21 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 533 .
  Enslige kvinner 34 661 5,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 101 18,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 15 560 2,7
  Par 22 1 205 1,8
  Par med barn 0-17 år 12 386 3,1
  Par uten barn 0-17 år 10 819 1,2
  Alle familier 106 2 420 4,4
  Alle familier med barn 33 508 6,5
  Alle familier uten barn 73 1 912 3,8
0728 Lardal Enslige menn 12 269 4,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 9 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 260 .
  Enslige kvinner 18 280 6,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 11 50 22,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 7 230 3,0
  Par 11 619 1,8
  Par med barn 0-17 år . 238 .
  Par uten barn 0-17 år . 381 .
  Alle familier 41 1 168 3,5
  Alle familier med barn 21 297 7,1
  Alle familier uten barn 20 871 2,3
0805 Porsgrunn Enslige menn 357 4 313 8,3
  Enslige menn med barn 0-17 år 9 213 4,2
  Enslige menn uten barn 0-17 år 348 4 100 8,5
  Enslige kvinner 281 4 878 5,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 108 791 13,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 173 4 087 4,2
  Par 133 8 519 1,6
  Par med barn 0-17 år 80 3 257 2,5
  Par uten barn 0-17 år 53 5 262 1,0
  Alle familier 771 17 710 4,4
  Alle familier med barn 197 4 261 4,6
  Alle familier uten barn 574 13 449 4,3
0806 Skien Enslige menn 563 5 932 9,5
  Enslige menn med barn 0-17 år 28 329 8,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 535 5 603 9,5
  Enslige kvinner 488 7 263 6,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 210 1 255 16,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 278 6 008 4,6
  Par 265 12 674 2,1
  Par med barn 0-17 år 183 4 869 3,8
  Par uten barn 0-17 år 82 7 805 1,1
  Alle familier 1 316 25 869 5,1
  Alle familier med barn 421 6 453 6,5
  Alle familier uten barn 895 19 416 4,6
0807 Notodden Enslige menn 141 1 602 8,8
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 72 5,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 137 1 530 9,0
  Enslige kvinner 103 1 871 5,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 51 296 17,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 52 1 575 3,3
  Par 71 2 931 2,4
  Par med barn 0-17 år 50 1 127 4,4
  Par uten barn 0-17 år 21 1 804 1,2
  Alle familier 315 6 404 4,9
  Alle familier med barn 105 1 495 7,0
  Alle familier uten barn 210 4 909 4,3
0811 Siljan Enslige menn 9 175 5,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 18 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 157 .
  Enslige kvinner 19 217 8,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 12 45 26,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 7 172 4,1
  Par 12 621 1,9
  Par med barn 0-17 år 9 239 3,8
  Par uten barn 0-17 år 3 382 0,8
  Alle familier 40 1 013 3,9
  Alle familier med barn 23 302 7,6
  Alle familier uten barn 17 711 2,4
0814 Bamble Enslige menn 130 1 353 9,6
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 66 7,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 125 1 287 9,7
  Enslige kvinner 102 1 556 6,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 51 269 19,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 51 1 287 4,0
  Par 62 3 526 1,8
  Par med barn 0-17 år 48 1 253 3,8
  Par uten barn 0-17 år 14 2 273 0,6
  Alle familier 294 6 435 4,6
  Alle familier med barn 104 1 588 6,5
  Alle familier uten barn 190 4 847 3,9
0815 Kragerø Enslige menn 167 1 294 12,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 45 6,7
  Enslige menn uten barn 0-17 år 164 1 249 13,1
  Enslige kvinner 140 1 475 9,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 55 212 25,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 85 1 263 6,7
  Par 35 2 484 1,4
  Par med barn 0-17 år 26 852 3,1
  Par uten barn 0-17 år 9 1 632 0,6
  Alle familier 342 5 253 6,5
  Alle familier med barn 84 1 109 7,6
  Alle familier uten barn 258 4 144 6,2
0817 Drangedal Enslige menn 43 464 9,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 16 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 448 .
  Enslige kvinner 35 495 7,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 15 90 16,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 20 405 4,9
  Par 19 969 2,0
  Par med barn 0-17 år 15 363 4,1
  Par uten barn 0-17 år 4 606 0,7
  Alle familier 97 1 928 5,0
  Alle familier med barn 31 469 6,6
  Alle familier uten barn 66 1 459 4,5
0819 Nome Enslige menn 89 775 11,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . 31 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 89 744 12,0
  Enslige kvinner 75 828 9,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 31 135 23,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 44 693 6,3
  Par 47 1 554 3,0
  Par med barn 0-17 år 32 579 5,5
  Par uten barn 0-17 år 15 975 1,5
  Alle familier 211 3 157 6,7
  Alle familier med barn 63 745 8,5
  Alle familier uten barn 148 2 412 6,1
0821 Bø Enslige menn 66 1 078 6,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 22 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 1 056 .
  Enslige kvinner 46 957 4,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 20 121 16,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 26 836 3,1
  Par 45 1 587 2,8
  Par med barn 0-17 år 23 605 3,8
  Par uten barn 0-17 år 22 982 2,2
  Alle familier 157 3 622 4,3
  Alle familier med barn 44 748 5,9
  Alle familier uten barn 113 2 874 3,9
0822 Sauherad Enslige menn 31 466 6,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 20 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 446 .
  Enslige kvinner 32 504 6,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 15 81 18,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 17 423 4,0
  Par 20 1 040 1,9
  Par med barn 0-17 år 16 360 4,4
  Par uten barn 0-17 år 4 680 0,6
  Alle familier 83 2 010 4,1
  Alle familier med barn 32 461 6,9
  Alle familier uten barn 51 1 549 3,3
0826 Tinn Enslige menn 52 737 7,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 38 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 699 .
  Enslige kvinner 43 828 5,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 18 133 13,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 25 695 3,6
  Par 18 1 353 1,3
  Par med barn 0-17 år 14 480 2,9
  Par uten barn 0-17 år 4 873 0,5
  Alle familier 113 2 918 3,9
  Alle familier med barn 33 651 5,1
  Alle familier uten barn 80 2 267 3,5
0827 Hjartdal Enslige menn 14 172 8,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 166 .
  Enslige kvinner 14 173 8,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 21 42,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 5 152 3,3
  Par 4 374 1,1
  Par med barn 0-17 år . 149 .
  Par uten barn 0-17 år . 225 .
  Alle familier 32 719 4,5
  Alle familier med barn 13 176 7,4
  Alle familier uten barn 19 543 3,5
0828 Seljord Enslige menn 21 320 6,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 11 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 309 .
  Enslige kvinner 18 379 4,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 6 37 16,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 12 342 3,5
  Par 13 709 1,8
  Par med barn 0-17 år 10 283 3,5
  Par uten barn 0-17 år 3 426 0,7
  Alle familier 52 1 408 3,7
  Alle familier med barn 18 331 5,4
  Alle familier uten barn 34 1 077 3,2
0829 Kviteseid Enslige menn 16 311 5,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 13 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 298 .
  Enslige kvinner 12 295 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 6 22 27,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 6 273 2,2
  Par 10 588 1,7
  Par med barn 0-17 år 4 191 2,1
  Par uten barn 0-17 år 6 397 1,5
  Alle familier 38 1 194 3,2
  Alle familier med barn 12 226 5,3
  Alle familier uten barn 26 968 2,7
0830 Nissedal Enslige menn 8 167 4,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 161 .
  Enslige kvinner 13 179 7,3
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 3 21 14,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 10 158 6,3
  Par . 346 .
  Par med barn 0-17 år . 123 .
  Par uten barn 0-17 år . 223 .
  Alle familier 23 692 3,3
  Alle familier med barn 5 150 3,3
  Alle familier uten barn 18 542 3,3
0831 Fyresdal Enslige menn 7 158 4,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 152 .
  Enslige kvinner 12 142 8,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 5 27 18,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 7 115 6,1
  Par 4 298 1,3
  Par med barn 0-17 år . 120 .
  Par uten barn 0-17 år . 178 .
  Alle familier 23 598 3,8
  Alle familier med barn 10 153 6,5
  Alle familier uten barn 13 445 2,9
0833 Tokke Enslige menn 8 268 3,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 9 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 259 .
  Enslige kvinner 5 234 2,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 29 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 205 .
  Par 10 518 1,9
  Par med barn 0-17 år 6 189 3,2
  Par uten barn 0-17 år 4 329 1,2
  Alle familier 23 1 020 2,3
  Alle familier med barn 9 227 4,0
  Alle familier uten barn 14 793 1,8
0834 Vinje Enslige menn 9 432 2,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 11 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 9 421 2,1
  Enslige kvinner 24 466 5,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 54 13,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 17 412 4,1
  Par 9 851 1,1
  Par med barn 0-17 år 5 334 1,5
  Par uten barn 0-17 år 4 517 0,8
  Alle familier 42 1 749 2,4
  Alle familier med barn 12 399 3,0
  Alle familier uten barn 30 1 350 2,2
0901 Risør Enslige menn 88 798 11,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 30 13,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 84 768 10,9
  Enslige kvinner 55 927 5,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 14 135 10,4
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 41 792 5,2
  Par 34 1 629 2,1
  Par med barn 0-17 år 25 593 4,2
  Par uten barn 0-17 år 9 1 036 0,9
  Alle familier 177 3 354 5,3
  Alle familier med barn 43 758 5,7
  Alle familier uten barn 134 2 596 5,2
0904 Grimstad Enslige menn 185 2 748 6,7
  Enslige menn med barn 0-17 år 10 119 8,4
  Enslige menn uten barn 0-17 år 175 2 629 6,7
  Enslige kvinner 104 2 593 4,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 47 394 11,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 57 2 199 2,6
  Par 107 5 545 1,9
  Par med barn 0-17 år 66 2 348 2,8
  Par uten barn 0-17 år 41 3 197 1,3
  Alle familier 396 10 886 3,6
  Alle familier med barn 123 2 861 4,3
  Alle familier uten barn 273 8 025 3,4
0906 Arendal Enslige menn 600 4 928 12,2
  Enslige menn med barn 0-17 år 26 262 9,9
  Enslige menn uten barn 0-17 år 574 4 666 12,3
  Enslige kvinner 427 5 797 7,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 152 1 001 15,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 275 4 796 5,7
  Par 185 10 290 1,8
  Par med barn 0-17 år 116 4 183 2,8
  Par uten barn 0-17 år 69 6 107 1,1
  Alle familier 1 212 21 015 5,8
  Alle familier med barn 294 5 446 5,4
  Alle familier uten barn 918 15 569 5,9
0911 Gjerstad Enslige menn 34 311 10,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 16 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 34 295 11,5
  Enslige kvinner 18 297 6,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 43 16,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 11 254 4,3
  Par 20 598 3,3
  Par med barn 0-17 år 11 218 5,0
  Par uten barn 0-17 år 9 380 2,4
  Alle familier 72 1 206 6,0
  Alle familier med barn 18 277 6,5
  Alle familier uten barn 54 929 5,8
0912 Vegårshei Enslige menn 34 222 15,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 10 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 34 212 16,0
  Enslige kvinner 17 216 7,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 5 36 13,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 12 180 6,7
  Par 11 491 2,2
  Par med barn 0-17 år 6 212 2,8
  Par uten barn 0-17 år 5 279 1,8
  Alle familier 62 929 6,7
  Alle familier med barn 11 258 4,3
  Alle familier uten barn 51 671 7,6
0914 Tvedestrand Enslige menn 73 675 10,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 26 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 649 .
  Enslige kvinner 74 754 9,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 29 120 24,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 45 634 7,1
  Par 40 1 425 2,8
  Par med barn 0-17 år 24 534 4,5
  Par uten barn 0-17 år 16 891 1,8
  Alle familier 187 2 854 6,6
  Alle familier med barn 54 680 7,9
  Alle familier uten barn 133 2 174 6,1
0919 Froland Enslige menn 42 537 7,8
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 33 9,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 39 504 7,7
  Enslige kvinner 41 537 7,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 15 117 12,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 26 420 6,2
  Par 24 1 406 1,7
  Par med barn 0-17 år 15 641 2,3
  Par uten barn 0-17 år 9 765 1,2
  Alle familier 107 2 480 4,3
  Alle familier med barn 33 791 4,2
  Alle familier uten barn 74 1 689 4,4
0926 Lillesand Enslige menn 78 945 8,3
  Enslige menn med barn 0-17 år . 57 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 888 .
  Enslige kvinner 45 1 073 4,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 19 185 10,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 26 888 2,9
  Par 30 2 605 1,2
  Par med barn 0-17 år 17 1 111 1,5
  Par uten barn 0-17 år 13 1 494 0,9
  Alle familier 153 4 623 3,3
  Alle familier med barn 37 1 353 2,7
  Alle familier uten barn 116 3 270 3,5
0928 Birkenes Enslige menn 15 485 3,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 25 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 460 .
  Enslige kvinner 17 500 3,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 9 88 10,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 8 412 1,9
  Par 5 1 224 0,4
  Par med barn 0-17 år . 587 .
  Par uten barn 0-17 år . 637 .
  Alle familier 37 2 209 1,7
  Alle familier med barn 13 700 1,9
  Alle familier uten barn 24 1 509 1,6
0929 Åmli Enslige menn 9 239 3,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 11 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 9 228 3,9
  Enslige kvinner 12 212 5,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 4 30 13,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 8 182 4,4
  Par 13 407 3,2
  Par med barn 0-17 år 8 177 4,5
  Par uten barn 0-17 år 5 230 2,2
  Alle familier 34 858 4,0
  Alle familier med barn 12 218 5,5
  Alle familier uten barn 22 640 3,4
0935 Iveland Enslige menn 8 136 5,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 9 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 8 127 6,3
  Enslige kvinner 6 122 4,9
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 30 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 92 .
  Par 9 328 2,7
  Par med barn 0-17 år 9 144 6,3
  Par uten barn 0-17 år . 184 .
  Alle familier 23 586 3,9
  Alle familier med barn 14 183 7,7
  Alle familier uten barn 9 403 2,2
0937 Evje og Hornnes Enslige menn 34 391 8,7
  Enslige menn med barn 0-17 år . 15 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 376 .
  Enslige kvinner 37 427 8,7
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 18 92 19,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 19 335 5,7
  Par 27 812 3,3
  Par med barn 0-17 år 18 331 5,4
  Par uten barn 0-17 år 9 481 1,9
  Alle familier 98 1 630 6,0
  Alle familier med barn 38 438 8,7
  Alle familier uten barn 60 1 192 5,0
0938 Bygland Enslige menn 10 162 6,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 8 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 10 154 6,5
  Enslige kvinner 7 155 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 3 22 13,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 133 3,0
  Par 9 264 3,4
  Par med barn 0-17 år 6 97 6,2
  Par uten barn 0-17 år 3 167 1,8
  Alle familier 26 581 4,5
  Alle familier med barn 9 127 7,1
  Alle familier uten barn 17 454 3,7
0940 Valle Enslige menn 15 159 9,4
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 15 154 9,7
  Enslige kvinner 6 149 4,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 3 24 12,5
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 3 125 2,4
  Par 11 267 4,1
  Par med barn 0-17 år . 100 .
  Par uten barn 0-17 år . 167 .
  Alle familier 32 575 5,6
  Alle familier med barn 12 129 9,3
  Alle familier uten barn 20 446 4,5
0941 Bykle Enslige menn 4 130 3,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 4 124 3,2
  Enslige kvinner 4 104 3,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 17 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 87 .
  Par 3 208 1,4
  Par med barn 0-17 år 3 78 3,8
  Par uten barn 0-17 år . 130 .
  Alle familier 11 442 2,5
  Alle familier med barn 5 101 5,0
  Alle familier uten barn 6 341 1,8
1001 Kristiansand Enslige menn 832 10 583 7,9
  Enslige menn med barn 0-17 år 18 415 4,3
  Enslige menn uten barn 0-17 år 814 10 168 8,0
  Enslige kvinner 561 12 558 4,5
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 246 1 793 13,7
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 315 10 765 2,9
  Par 371 20 927 1,8
  Par med barn 0-17 år 210 8 835 2,4
  Par uten barn 0-17 år 161 12 092 1,3
  Alle familier 1 764 44 068 4,0
  Alle familier med barn 474 11 043 4,3
  Alle familier uten barn 1 290 33 025 3,9
1002 Mandal Enslige menn 94 1 571 6,0
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 86 5,8
  Enslige menn uten barn 0-17 år 89 1 485 6,0
  Enslige kvinner 88 1 834 4,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 40 307 13,0
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 48 1 527 3,1
  Par 37 3 657 1,0
  Par med barn 0-17 år 26 1 569 1,7
  Par uten barn 0-17 år 11 2 088 0,5
  Alle familier 219 7 062 3,1
  Alle familier med barn 71 1 962 3,6
  Alle familier uten barn 148 5 100 2,9
1003 Farsund Enslige menn 73 1 022 7,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . 40 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 73 982 7,4
  Enslige kvinner 42 1 017 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 15 171 8,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 27 846 3,2
  Par 26 2 327 1,1
  Par med barn 0-17 år 20 960 2,1
  Par uten barn 0-17 år 6 1 367 0,4
  Alle familier 141 4 366 3,2
  Alle familier med barn 35 1 171 3,0
  Alle familier uten barn 106 3 195 3,3
1004 Flekkefjord Enslige menn 74 968 7,6
  Enslige menn med barn 0-17 år . 42 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 926 .
  Enslige kvinner 23 959 2,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 7 146 4,8
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 16 813 2,0
  Par 23 2 172 1,1
  Par med barn 0-17 år 18 857 2,1
  Par uten barn 0-17 år 5 1 315 0,4
  Alle familier 120 4 099 2,9
  Alle familier med barn 27 1 045 2,6
  Alle familier uten barn 93 3 054 3,0
1014 Vennesla Enslige menn 122 1 446 8,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 5 98 5,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 117 1 348 8,7
  Enslige kvinner 98 1 530 6,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 40 309 12,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 58 1 221 4,8
  Par 45 3 411 1,3
  Par med barn 0-17 år 28 1 466 1,9
  Par uten barn 0-17 år 17 1 945 0,9
  Alle familier 265 6 387 4,1
  Alle familier med barn 73 1 873 3,9
  Alle familier uten barn 192 4 514 4,3
1017 Songdalen Enslige menn 50 677 7,4
  Enslige menn med barn 0-17 år 3 42 7,1
  Enslige menn uten barn 0-17 år 47 635 7,4
  Enslige kvinner 28 690 4,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 17 151 11,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 11 539 2,0
  Par 29 1 527 1,9
  Par med barn 0-17 år 21 684 3,1
  Par uten barn 0-17 år 8 843 0,9
  Alle familier 107 2 894 3,7
  Alle familier med barn 41 877 4,7
  Alle familier uten barn 66 2 017 3,3
1018 Søgne Enslige menn 89 1 047 8,5
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 72 5,6
  Enslige menn uten barn 0-17 år 85 975 8,7
  Enslige kvinner 86 1 108 7,8
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 38 239 15,9
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 48 869 5,5
  Par 35 2 733 1,3
  Par med barn 0-17 år 25 1 189 2,1
  Par uten barn 0-17 år 10 1 544 0,6
  Alle familier 210 4 888 4,3
  Alle familier med barn 67 1 500 4,5
  Alle familier uten barn 143 3 388 4,2
1021 Marnardal Enslige menn 15 253 5,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 11 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 15 242 6,2
  Enslige kvinner 21 229 9,2
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 11 42 26,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 10 187 5,3
  Par 7 538 1,3
  Par med barn 0-17 år . 223 .
  Par uten barn 0-17 år . 315 .
  Alle familier 43 1 020 4,2
  Alle familier med barn 17 276 6,2
  Alle familier uten barn 26 744 3,5
1026 Åseral Enslige menn 4 98 4,1
  Enslige menn med barn 0-17 år . . .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . . .
  Enslige kvinner . 110 .
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 16 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 94 .
  Par . 195 .
  Par med barn 0-17 år . 95 .
  Par uten barn 0-17 år . 100 .
  Alle familier 6 403 1,5
  Alle familier med barn . 112 .
  Alle familier uten barn . 291 .
1027 Audnedal Enslige menn 8 162 4,9
  Enslige menn med barn 0-17 år . 5 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 8 157 5,1
  Enslige kvinner . 139 .
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 19 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 120 .
  Par 5 430 1,2
  Par med barn 0-17 år . 191 .
  Par uten barn 0-17 år . 239 .
  Alle familier 14 731 1,9
  Alle familier med barn 3 215 1,4
  Alle familier uten barn 11 516 2,1
1029 Lindesnes Enslige menn 25 498 5,0
  Enslige menn med barn 0-17 år . 24 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 474 .
  Enslige kvinner 36 508 7,1
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 13 80 16,3
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 23 428 5,4
  Par 18 1 212 1,5
  Par med barn 0-17 år 11 486 2,3
  Par uten barn 0-17 år 7 726 1,0
  Alle familier 79 2 218 3,6
  Alle familier med barn 26 590 4,4
  Alle familier uten barn 53 1 628 3,3
1032 Lyngdal Enslige menn 78 769 10,1
  Enslige menn med barn 0-17 år 4 32 12,5
  Enslige menn uten barn 0-17 år 74 737 10,0
  Enslige kvinner 66 887 7,4
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 21 148 14,2
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 45 739 6,1
  Par 38 2 016 1,9
  Par med barn 0-17 år 31 951 3,3
  Par uten barn 0-17 år 7 1 065 0,7
  Alle familier 182 3 672 5,0
  Alle familier med barn 56 1 131 5,0
  Alle familier uten barn 126 2 541 5,0
1034 Hægebostad Enslige menn 4 162 2,5
  Enslige menn med barn 0-17 år . . .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . . .
  Enslige kvinner 4 133 3,0
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 20 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 4 113 3,5
  Par 5 408 1,2
  Par med barn 0-17 år . 180 .
  Par uten barn 0-17 år . 228 .
  Alle familier 13 703 1,8
  Alle familier med barn 4 202 2,0
  Alle familier uten barn 9 501 1,8
1037 Kvinesdal Enslige menn 42 674 6,2
  Enslige menn med barn 0-17 år . 29 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år . 645 .
  Enslige kvinner 32 690 4,6
  Enslig kvinne med barn 0-17 år 16 138 11,6
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år 16 552 2,9
  Par 11 1 362 0,8
  Par med barn 0-17 år . 568 .
  Par uten barn 0-17 år . 794 .
  Alle familier 85 2 726 3,1
  Alle familier med barn 26 735 3,5
  Alle familier uten barn 59 1 991 3,0
1046 Sirdal Enslige menn 8 208 3,8
  Enslige menn med barn 0-17 år . 6 .
  Enslige menn uten barn 0-17 år 8 202 4,0
  Enslige kvinner . 187 .
  Enslig kvinne med barn 0-17 år . 23 .
  Enslig kvinne uten barn 0-17 år . 164 .
  Par . 410 .
  Par med barn 0-17 år . 182 .
  Par uten barn 0-17 år . 228 .
  Alle familier 10 805 1,2
  Alle familier med barn . 211 .
  Alle familier uten barn 10 594 1,7

Faktaside

Kontakt