Personer man kan regne med ved store personlige problemer. Prosent.

Tilbake til artikkelen

Personer man kan regne med ved store personlige problemer. Prosent.
  9.-11. mars 12.-30. mars
  2 eller færre personer 3 eller flere personer Antall svar 2 eller færre personer 3 eller flere personer Antall svar
Befolkningen i alt 23 77 4 786 22 78 12 617
Yrkesaktive 21 79 2 981 19 81 8 184
Arbeidsledige 49 51 81 39 61 278
Pensjonister 20 80 868 22 78 2 005
Personer over 65 år 21 79 963 23 77 2 269
Studenter/elever 23 77 394 18 82 917
Aleneboende under 45 år 30 70 383 26 74 1 031
Aleneboende 45 år eller eldre 31 69 509 29 71 1 362
Par uten barn 19 81 1 511 19 81 3 766
Par med barn 0-17 år 21 79 1 335 20 80 3 524
Enslige forsørgere med barn 0-17 år 29 71 124 29 71 326
Innvandrere 43 57 483 37 63 1 530

Kontakt