Tabell

Personer man kan regne med ved store personlige problemer. Prosent.
 9.-11. mars12.-30. mars
 2 eller færre personer3 eller flere personerAntall svar2 eller færre personer3 eller flere personerAntall svar
Befolkningen i alt23774 786227812 617
Yrkesaktive21792 98119818 184
Arbeidsledige4951813961278
Pensjonister208086822782 005
Personer over 65 år217996323772 269
Studenter/elever23773941882917
Aleneboende under 45 år307038326741 031
Aleneboende 45 år eller eldre316950929711 362
Par uten barn19811 51119813 766
Par med barn 0-17 år21791 33520803 524
Enslige forsørgere med barn 0-17 år29711242971326
Innvandrere435748337631 530