Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent
  Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Norskfødte med innvandrerforeldre 18-39 år Resten av befolkningen 18-39 år
  I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) 1-4 år botid 5-14 år botid 15 år eller mer botid Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere I alt Årlig lavinntekt (EU60) Vedvarende lavinntekt (EU60) Ingen barn i husholdningen 1 barn 0-19 år 2-3 barn 0-19 år 4 barn 0-19 år eller flere
Ikke råd til å holde boligen varm 6 13 14 8 5 4 6 5 4 8 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 3 3 1 0 0 1
Tyngende boutgifter 68 78 75 76 74 54 66 68 69 73 36 61 64 32 41 44 52 47 54 58 45 49 51 46 48 70 74 49 44 46 53
Betalingsproblemer boutgifter 11 22 21 11 13 9 11 10 10 18 2 12 13 2 3 1 3 6 14 11 7 4 5 9 4 19 20 6 3 2 5
Klarer ikke en uforutsett utgift 40 65 63 46 42 34 41 35 35 53 16 48 49 17 14 12 17 24 36 32 26 22 23 24 23 56 58 29 16 14 20
Ikke råd til tannlege 11 22 23 12 13 7 9 10 9 20 4 15 20 4 5 5 6 5 9 6 4 2 5 14 6 17 22 7 5 6 6
Ikke råd til ferie 21 46 47 27 21 17 19 19 18 37 5 25 24 5 4 3 5 8 13 11 7 6 11 9 7 28 28 8 4 3 8
Vanskelig å få endene til å møtes 21 38 37 25 22 17 19 20 21 31 5 21 22 5 5 3 7 8 13 10 9 8 8 8 7 28 29 8 4 2 11
Tre eller flere økonomiske vansker 27 54 54 33 29 21 26 25 24 44 7 33 35 7 6 5 9 11 20 18 10 9 11 17 10 41 44 13 6 6 13
Fire eller flere økonomiske vansker 16 38 37 21 17 11 15 14 14 29 3 17 19 3 4 2 6 5 11 5 6 3 5 3 5 22 24 6 4 2 9
Antall personer 4 295 1 109 1 130 856 1 506 1 933 1 887 886 897 625 5 340 256 230 3 449 760 781 350 873 138 171 453 216 143 61 1 840 127 125 1 023 314 337 166

Kontakt