Tabell

Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent
 Innvandrere 18 år og overResten av befolkningen 18 år og overNorskfødte med innvandrerforeldre 18-39 årResten av befolkningen 18-39 år
 I altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)1-4 år botid5-14 år botid15 år eller mer botidIngen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flere
Ikke råd til å holde boligen varm613148546548022000112211201331001
Tyngende boutgifter68787576745466686973366164324144524754584549514648707449444653
Betalingsproblemer boutgifter1122211113911101018212132313614117459419206325
Klarer ikke en uforutsett utgift40656346423441353553164849171412172436322622232423565829161420
Ikke råd til tannlege1122231213791092041520455659642514617227566
Ikke råd til ferie214647272117191918375252454358131176119728288438
Vanskelig å få endene til å møtes213837252217192021315212255378131098887282984211
Tre eller flere økonomiske vansker275454332921262524447333576591120181091117104144136613
Fire eller flere økonomiske vansker1638372117111514142931719342651156353522246429
Antall personer4 2951 1091 1308561 5061 9331 8878868976255 3402562303 449760781350873138171453216143611 8401271251 023314337166