Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulike utvalgene.

Tilbake til artikkelen

Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulike utvalgene.
  Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Norskfødte med innvandrerforeldre 18-39 år Resten av befolkningen 18-39 år
Gjennomsnittlig alder 40,1 45,7 25,4 28,3
Gjennomsnittlig antall personer i husholdningen 2,9 2,5 3,4 2,6
Andel med høyere utdanning 27 33 28 35
Andel årlig lavinntekt 25 6 17 8
Andel vedvarende lavinntekt 25 5 20 8
Andel som er sysselsatt 67 74 71 81
Bor i tettsteder med 100 000 innbyggere eller flere 57 33 83 37

Kontakt