Tabell

Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulike utvalgene.
 Innvandrere 18 år og overResten av befolkningen 18 år og overNorskfødte med innvandrerforeldre 18-39 årResten av befolkningen 18-39 år
Gjennomsnittlig alder40,145,725,428,3
Gjennomsnittlig antall personer i husholdningen2,92,53,42,6
Andel med høyere utdanning27332835
Andel årlig lavinntekt256178
Andel vedvarende lavinntekt255208
Andel som er sysselsatt67747181
Bor i tettsteder med 100 000 innbyggere eller flere57338337