5880_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattkraft/aar
5880
Økning i utlignet skatt for kraftforetakene
statistikk
2006-12-14T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattkraft, Skattesstatistikk, kraftverkSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Skattesstatistikk, kraftverk2005

Innhold

Publisert:

Økning i utlignet skatt for kraftforetakene

Den utlignede skatten for kraftforetakene utgjorde 5,5 milliarder kroner i 2005. Dette var 1,7 milliarder mer enn året før.

Inntektsskatten økte mest fra 2,2 milliarder i 2004 til 3,4 milliarder kroner i 2005, mens grunnrenteskatten økte fra 1,3 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner i samme periode. Naturressursskatten utgjorde vel 1,5 milliarder kroner i 2005, en økning på 24 millioner kroner fra året før.

Fradrag i naturressursskatt utgjorde til sammen 1,7 milliarder kroner, en økning på i underkant av 0,5 milliarder kroner sammenlignet med 2004.

Tabeller: