Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)juli 2015

Denne statistikken er opphørt, men de samme tallene finnes i denne statistikken Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt) - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
10. mai 2002 15. april 2002 Oljeprisen mot 2001-nivå
10. april 2002 15. mars 2002 Høyere pris på oljeprodukter
11. mars 2002 15. februar 2002 Lågare 12-månadersvekst
11. februar 2002 15. januar 2002 Svak vekst i industriprisene
10. januar 2002 15. desember 2001 Industriprisene ned andre halvår
10. desember 2001 15. november 2001 Lågaste prisvekst nokon gong
9. november 2001 15. oktober 2001 Industriens priser faller
10. oktober 2001 15. september 2001 Industriens priser faller
10. september 2001 15. august 2001 Prisane i metallindustrien ned
10. august 2001 15. juli 2001 Industriens priser ned 1,1 prosent
10. juli 2001 15. juni 2001 Industriens priser gikk noe ned
11. juni 2001 15. mai 2001 Prisauke på råolje
10. mai 2001 15. april 2001 Industriens priser steg svakt
10. april 2001 15. mars 2001 Industriens priser noe ned
9. mars 2001 15. februar 2001 Auka prisar på raffinerte oljeprodukt