330665_tabell_400001_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
330665_tabell_400001
statistikk
2019-10-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Produsentprisindeksenseptember 2019

Innhold

Produsentprisindekser for hjemmemarked og eksportmarked. Måneds- og tolvmånedsendringer i prosent fordelt på næring. 2015=100
NæringAugust 2019 - September 2019September 2018 - September 2019
HjemmemarkedEksportmarkedHjemmemarkedEksportmarked
 
PPI total0,10,0-0,5-18,9
 
Utvinning og utvinningstjenester
SNN06 Utvinning av råolje og naturgass5,1-0,1-13,7-28,4
SNN09 Tjenester til bergverksdrift og utvinning1,8..1,8..
 
Industri-0,40,20,2-1,9
SNN10 Næringsmiddelindustri0,30,23,88,1
SNN11 Drikkevareindustri-0,7..-1,4..
SNN16 Trelast- og trevareindustri0,0..2,5..
SNN17 Papir- og papirvareindustri-0,4..8,8..
SNN19 Petroleums- og kullvareindustri-3,7-3,7-20,9-24,9
SNN20 Kjemisk industri-0,1-1,31,3-3,8
SNN22 Gummivare- og plastindustri0,3..2,0..
SNN23 Mineralproduktindustri0,0..8,0..
SNN24 Metallindustri (i alt)0,54,0-4,04,2
SNN25 Metallvareindustri0,10,61,94,7
SNN26 Data- og elektronisk industri-1,80,10,64,5
SNN27 Elektroteknisk industri0,4..4,3..
SNN28 Maskinindustri0,50,24,33,5
SNN33 Maskinreparasjon og -installasjon-0,2..2,7..
 
Kraftforsyning-2,2-9,1-3,8-31,2
 
Vannforsyning0,0..5,9..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB