53808
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned
53808
KPI opp med 0,3 prosent
statistikk
2011-04-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. mars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

KPI opp med 0,3 prosent

KPI steg med 0,3 prosent fra februar til mars 2011, og det var økte priser på klær og skotøy som preget oppgangen. Fra mars 2010 til mars 2011 steg KPI med 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg med 0,8 prosent i samme periode.

Konsumprisindeksen. Prosentvis endring fra samme måned året før

Konsumprisindeksen (KPI) var 130,6 (1998=100) i mars 2011 mot 129,3 i mars 2010. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 1,0 prosent i mars, ned 0,2 prosentpoeng fra måneden før. Tolvmånedersveksten i KPI, justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE), var 0,8 prosent i mars 2011, uendret fra februar.

Økte priser på klær og skotøy siste måned

KPI steg med 0,3 prosent fra februar til mars 2011. Det var spesielt prisene på klær og skotøy som trakk KPI opp, med en økning på 7,3 prosent. En av årsakene til oppgangen i mars var at nye varer kom inn i butikkene etter en tilbudsperiode. Tross den kraftige økningen er ikke prisene helt tilbake på nivået før salget i desember og januar.

Drivstoff og smøremidler viste en prisoppgang på 3,3 prosent fra februar til mars 2011.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie dempet oppgangen i KPI, med en nedgang på 3,0 prosent. Matvareprisene falt med 0,9 prosent, som følge av lavere priser i matvaregruppene kjøtt, fisk og grønnsaker.

KPI økte med 1,0 prosent de siste tolv månedene

KPI steg med 1,0 prosent fra mars 2010 til mars 2011. Beregnet husleie for selveiere samt prisene på tobakk og alkohol bidro mest til oppgangen, med økninger på henholdsvis 2,1 og 6,0 prosent. Drivstoff og smøremidler hadde også en kraftig prisøkning, på 9,7 prosent. Andre konsumgrupper som steg i pris var tjenester innenfor kultur og fritid, restauranttjenester, alkoholfrie drikkevarer samt aviser og bøker.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie samt audiovisuelt utstyr falt med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent fra mars 2010 til mars 2011. Det var også prisnedgang på flyreiser og matvarer de siste tolv måneder.

Svak nedgang i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI falt med 0,2 prosentpoeng, fra 1,2 prosent i februar til 1,0 prosent i mars. Hovedårsaken var at prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 3,0 prosent fra februar til mars i år, mens de steg med 5,4 prosent i tilsvarende periode i fjor. Samtidig falt matvareprisene fra februar til mars i år, mens det ikke var noen endring i tilsvarende periode i fjor.

Prisene på klær og skotøy dempet nedgangen i tolvmånedersveksten, med en større prisoppgang fra februar til mars i år enn i tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 0,8 prosent i mars 2011, uendret fra februar 2011.

Fra og med januar 2011 er det innført ny metode for behandling av sesongvarer i KPI og HKPI, se lovforordning fra Eurostat . Den nye metoden innebærer noen mindre justeringer sammenlignet med metoden som har vært i bruk tidligere. Det viktigste er at en ”normalpris” innføres for varene første måned de er ute av sesong. Sesongene på klær og skotøy er også justert ved å forlenge sommersesongen til perioden mars-august mot tidligere mars-juli, og en tilsvarende forkorting for vintersesongen (september-februar). Effekten fra februar til mars 2011 av metodeomleggingen er estimert til å trekke totalindeksen for KPI opp med i underkant av 0,1 prosentpoeng.

Konsumprisindeksen. 1998=100
 
  Vekter Indeks Endring i prosent
  Januar 2011-
desember 2011
Mars 2011 Februar 2011-
mars 2011
Mars 2010-
mars 2011
Januar-mars 2010-
januar-mars 2011
 
KPI totalindeks 1 000,0  130,6 0,3 1,0 1,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer  133,1  122,0 -0,7 -0,3 -0,5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 42,3  156,4 0,1 6,0 6,0
Klær og skotøy 56,8 57,3 7,3 -1,0 -4,4
Bolig, lys og brensel  214,9  163,0 -0,4 0,7 3,0
Møbler og husholdningsartikler mv. 60,2  106,1 0,1 -1,6 -1,1
Helsepleie 30,0  153,6 - 2,2 2,6
Transport  133,7  139,4 0,2 1,5 1,7
Post- og teletjenester 27,5 70,9 -0,1 -3,0 -3,1
Kultur og fritid  134,8  115,1 -0,1 1,1 0,5
Utdanning 2,7  166,8 - 2,3 2,3
Hotell- og restauranttjenester 50,3  153,4 0,5 2,7 2,8
Andre varer og tjenester  113,8  139,6 0,1 2,5 2,7
           
KPI-JE ..  124,0 0,2 1,1 0,9
KPI-JA ..  127,3 0,3 0,8 1,2
KPI-JAE ..  120,8 0,2 0,8 0,8
KPI-JAE sesongjustert ..  130,0 0,1    
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB