276709_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
276709
Boligprisene opp 2,7 prosent
statistikk
2017-01-12T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene er uforandret siden 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 2,7 prosent

Boligprisene steg 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. Prisene på blokkleiligheter steg mest med 4,4 prosent. I samme tidsrom hadde enebolig og småhus en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016
Hele landet2,710,1
 
Oslo med Bærum5,221,7
Stavanger2,60,4
Bergen3,03,2
Trondheim1,99,1
 
Akershus utenom Bærum4,714,3
Sør-Østlandet2,49,5
Hedmark og Oppland-0,26,6
Agder og Rogaland utenom Stavanger0,00,1
Vestlandet utenom Bergen-0,64,6
Trøndelag utenom Trondheim1,66,0
Nord-Norge3,811,7

Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og Bergen hadde en økning på 2,6 og 3,0 prosent, mens prisene på boliger i Trondheim ble 1,9 prosent dyrere i 4. kvartal.

Størst prisvekst i Oslo i 2016...

For 2016 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 7,1 prosent høyere enn i 2015. Det er imidlertid store geografiske variasjoner. Hovedstadsområdet skiller seg ut med en prisøkning på 15,5 prosent i Oslo og Bærum. Der økte prisene på blokkleiligheter mest og viste en oppgang på 17,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 13,8 og12,7 prosent i Oslo og Bærum.

… og nedgangen var størst i Stavanger

Stavanger er regionen hvor det har vært størst nedgang i boligprisene. Der sank prisene i gjennomsnitt 5,9 prosent fra 2015 til 2016. Prisnedgangen for småhus var størst med 6,7 prosent, mens nedgangen for enebolig og blokkleiligheter var på henholdsvis 5,8 og 4,6 prosent.

Til sammen 16 821 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2016.