246916_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
246916
Boligprisene opp 3,2 prosent
statistikk
2016-10-13T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,2 prosent fra 2. kvartal 2016 til 3. kvartal 2016, i følge sesongjusterte tall.

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 3,2 prosent

Boligprisene steg 3,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. Prisene på blokkleiligheter steg mest: 4,6 prosent. I samme tidsrom hadde småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert3. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016
2. kvartal 2016 - 3. kvartal 2016
Hele landet3,28,0
 
Oslo med Bærum6,217,9
Stavanger0,0-5,4
Bergen0,6-0,3
Trondheim3,47,4
 
Akershus utenom Bærum3,310,8
Sør-Østlandet3,08,3
Hedmark og Oppland4,58,9
Agder og Rogaland utenom Stavanger0,2-1,3
Vestlandet utenom Bergen5,75,7
Trøndelag utenom Trondheim1,14,8
Nord-Norge0,27,8

Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden.

Kraftig prisvekst i Oslo siste år

Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Oslo og Bærum med 17,9 prosent. En tilsvarende kraftig årsvekst har det ikke vært i Oslo siden før finanskrisen, ved årsskiftet 2006/2007. I de to østlandskommunene økte prisene på blokkleiligheter og småhus mest og viste en oppgang på henholdsvis 19,7 og 18,0 prosent. Eneboliger hadde en prisvekst på 12,7 prosent.  

Størst nedgang i Stavanger det siste året

Stavanger er regionen hvor det har vært størst nedgang i boligprisene det siste året. I oljehovedstaden sank prisene i gjennomsnitt 5,4 prosent fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. Prisnedgangen for eneboliger var størst med 7,3 prosent, mens nedgangen for småhus og blokkleiligheter var på henholdsvis 4,2 og 2,5 prosent. 

Til sammen 21 155 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2016.