246925_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
246925
Boligprisene opp 1,8 prosent
statistikk
2016-07-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 5,5 prosent fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2016.

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,8 prosent

Boligprisene steg 1,8 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. Prisene på blokkleiligheter steg mest: 3,4 prosent. I samme tidsrom hadde småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 2,5 og 1,0 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert2. kvartal 2015 - 2. kvartal 2016
1. kvartal 2016 - 2. kvartal 2016
Hele landet1,85,5
 
Oslo med Bærum4,412,7
Stavanger-0,2-7,8
Bergen0,9-0,3
Trondheim0,54,7
 
Akershus utenom Bærum2,48,7
Sør-Østlandet2,16,6
Hedmark og Oppland2,94,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger0,5-0,7
Vestlandet utenom Bergen-3,4-0,3
Trøndelag utenom Trondheim1,44,3
Nord-Norge4,08,3
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Nord-Norge økte mest, respektive 4,4 og 4,0 prosent det siste kvartalet, mens boligprisene i regionen Vestlandet utenom Bergen hadde størst nedgang med et fall på 3,4 prosent.

Kraftig prisvekst i Oslo siste år

Fra 2. kvartal 2015 til samme kvartal 2016 steg boligprisene i Oslo og Bærum i gjennomsnitt 12,7 prosent. Prisene på blokkleiligheter økte mest og viste en oppgang på 13,5 prosent. Eneboliger og småhus hadde en prisvekst på henholdsvis 11,8 og 11,2 prosent.

Merkbar nedgang i Stavanger

Stavanger er regionen hvor det har vært størst nedgang i boligprisene det siste året. Der sank prisene i gjennomsnitt 7,8 prosent, og prisnedgangen for alle boligtypene var omkring 8 prosent.

Ser vi landet under ett, steg boligprisene i gjennomsnitt 5,5 prosent fra 2. kvartal 2015 til samme kvartal i år.

Til sammen 27 083 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2016.