240419_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
240419
Boligprisene opp 1,7 prosent
statistikk
2016-04-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 4,6 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,7 prosent

Boligprisene steg 1,7 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. På samme tid falt imidlertid prisene i Agder og Rogaland, også sammenlignet med 1. kvartal 2015.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert1. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
4. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Hele landet1,74,6
 
Oslo med Bærum2,99,4
Stavanger-3,1-10,2
Bergen-1,41,0
Trondheim2,76,5
 
Akershus utenom Bærum2,68,2
Sør-Østlandet1,25,5
Hedmark og Oppland-0,92,6
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,7-1,9
Vestlandet utenom Bergen3,84,5
Trøndelag utenom Trondheim1,86,2
Nord-Norge3,35,2
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har prisene på eneboliger og blokkleiligheter gått opp med henholdsvis 1,8 og 1,7 prosent. Småhus hadde en prisvekst på 1,4 prosent i den samme perioden.

Boligprisene i regionene Vestlandet utenom Bergen og Nord-Norge økte mest med respektive 3,8 og 3,3 prosent det siste kvartalet. I Stavanger sank boligprisene mest: 3,1 prosents reduksjon i denne perioden.

Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 steg boligprisene i Oslo og Bærum med 9,4 prosent. Her økte prisene på blokkleiligheter og eneboliger i gjennomsnitt med henholdsvis 10,2 og 9,1 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 7,9 prosent.

Stavanger og resten av Agder og Rogaland er de eneste regionene hvor det har vært nedgang i boligprisene det siste året. Her sank prisene i gjennomsnitt respektive 10,2 og 1,9 prosent. I Stavanger var prisnedgangen for alle boligtypene omkring 10 prosent.

Til sammen 18 019 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2016.