230471_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
230471
Boligprisene opp 0,6 prosent
statistikk
2016-01-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 4,6 prosent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015.

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 0,6 prosent

Boligprisene steg med 0,6 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2015, viser sesongjusterte tall. Det er prisene på blokkleiligheter som har steget mest med 1,8 prosent, mens småhus hadde en vekst på 0,8 prosent. For eneboliger var prisene uendret.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert4. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
3. kvartal 2015 - 4. kvartal 2015
Hele landet0,64,6
 
Oslo med Bærum2,09,2
Stavanger-2,3-8,1
Bergen0,14,5
Trondheim0,13,5
 
Akershus utenom Bærum1,58,8
Sør-Østlandet1,26,4
Hedmark og Oppland1,75,1
Agder og Rogaland utenom Stavanger-1,4-1,4
Vestlandet utenom Bergen-0,22,7
Trøndelag utenom Trondheim0,52,4
Nord-Norge0,01,7
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Boligprisene i regionen Oslo med Bærum steg mest med 2,0 prosent, fulgt av Hedmark og Oppland med 1,7. I Stavanger sank prisene med 2,3 prosent, mens fallet var på 1,4 prosent i regionen Agder og Rogaland.

For 2015 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 6,1 prosent høyere enn i 2014. Prisene på blokkleiligheter økte mest med 9,2 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisøkning på henholdsvis 6,0 og 4,9 prosent.

Stavanger er eneste regionen hvor det har vært nedgang i boligprisene gjennom hele året. Der sank boligprisene i gjennomsnitt 3,8 prosent, og det var prisnedgang for alle boligtypene. Prisnedgangen på blokkleiligheter og småhus utgjorde henholdsvis 5,3 og 4,2 prosent. Eneboliger hadde en prisnedgang på 3,0 prosent.

Til sammen 17 005 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2015.