206864_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
206864
Boligprisene opp 1,2 prosent
statistikk
2015-10-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,2 prosent

Boligprisene steg med 1,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015, viser sesongjusterte tall. Det er prisene på eneboliger som har steget mest i perioden med 1,4 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert3. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
2. kvartal 2015 - 3. kvartal 2015
Hele landet1,26,1
 
Oslo med Bærum2,110,3
Stavanger-1,9-5,3
Bergen0,77,4
Trondheim1,67,1
 
Akershus utenom Bærum1,68,9
Sør-Østlandet1,96,6
Hedmark og Oppland1,06,9
Agder og Rogaland utenom Stavanger1,11,1
Vestlandet utenom Bergen0,23,6
Trøndelag utenom Trondheim0,76,2
Nord-Norge0,23,4
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

I samme tidsrom hadde blokkleiligheter og småhus en prisvekst på henholdsvis 1,1 og 0,4 prosent.

Boligprisene i regionene Oslo og Sør-Østlandet økte mest med respektive 2,1 og 1,9 prosent det siste kvartalet. Den eneste regionen med nedgang i boligprisene denne perioden var Stavanger. Der sank boligprisene med 1,9 prosent.

Sterk prisvekst i Oslo siste år

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg boligprisene i Oslo med 10,3 prosent. Her økte prisene på blokkleiligheter mest med 12,4 prosent. Småhus i Oslo hadde en prisvekst på 8,9 prosent, mens prisene på eneboliger økte 7,2 prosent.

Stavanger er den eneste regionen hvor det har vært nedgang i boligprisene i løpet av det siste året. Der sank boligprisene igjennomsnitt 5,3 prosent, og det var prisnedgang for alle boligtypene.

Prisnedgangen på blokkleiligheter og småhus var størst og utgjorde henholdsvis 8,0 og 7,6 prosent. Eneboliger hadde en prisnedgang på 2,7 prosent.

Ser vi landet under ett, steg boligprisene i gjennomsnitt med 6,1 prosent i denne perioden.

Til sammen 20 990 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2015.