206858_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
206858
Boligprisene opp 1,2 prosent
statistikk
2015-07-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 6,6 prosent fra 2. kvartal 2014 til 2 kvartal 2015.

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,2 prosent

Boligprisene steg med 1,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2015. Vi ser da bort fra sesongmessige variasjoner. Det er prisene på småhus som har steget mest i perioden: 1,9 prosent.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert2. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
1. kvartal 2015 - 2. kvartal 2015
Hele landet1,26,6
 
Oslo med Bærum1,610,0
Stavanger-2,1-3,7
Bergen2,910,1
Trondheim2,25,7
 
Akershus utenom Bærum2,19,6
Sør-Østlandet1,07,6
Hedmark og Oppland1,55,5
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,40,5
Vestlandet utenom Bergen1,14,8
Trøndelag utenom Trondheim3,46,8
Nord-Norge2,06,4
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

I samme tidsrom hadde blokkleiligheter og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 1,4 og 0,9 prosent.

Boligprisene i regionene Trøndelag utenom Trondheim og Bergen økte mest med respektive 3,4 og 2,8 prosent det siste kvartalet. De eneste regionene med nedgang i boligprisene denne perioden var Agder og Rogaland. Der sank boligprisene med 2,1 prosent i Stavanger og med 0,4 prosent i resten av regionen.

Sterk prisvekst i Bergen og Oslo siste år

Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år steg boligprisene i Bergen og Oslo med respektive 10,1 og 10,0 prosent. I vestlandshovedstaden gikk prisene på eneboliger i gjennomsnitt opp 11,3 prosent, mens prisoppgangen på blokkleiligheter utgjorde 10,2 prosent. Småhus hadde en prisøkning på 8,0 prosent i Bergen. I Oslo økte prisene på blokkleiligheter mest: 12,7 prosent. Småhus i Oslo hadde en prisvekst på 8,3 prosent, mens prisene på eneboliger økte 6,2 prosent. Stavanger er eneste regionen hvor det har vært nedgang i boligprisene i løpet av det siste året. Der sank boligprisene i gjennomsnitt 3,7 prosent, og det var prisnedgang for alle boligtypene.

Ser vi landet under ett, steg boligprisene i gjennomsnitt med 6,6 prosent i denne perioden.

Til sammen 26 629 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2015.