206856_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
206856
Boligprisene opp 1,7 prosent
statistikk
2015-04-20T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 7,2 prosent fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 1,7 prosent

Boligprisene steg med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015, dersom vi ser bort fra sesongmessige variasjoner. Prisen på blokkleiligheter steg mest.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
Sesongjustert1. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
4. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Hele landet1,67,2
 
Oslo med Bærum3,111,9
Stavanger-0,92,0
Bergen1,28,5
Trondheim0,06,5
 
Akershus utenom Bærum3,48,6
Sør-Østlandet2,46,4
Hedmark og Oppland0,66,5
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,31,9
Vestlandet utenom Bergen2,55,3
Trøndelag utenom Trondheim-1,54,8
Nord-Norge0,07,0
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har prisene på blokkleiligheter steget mest med 3,1 prosent.. Småhus og eneboliger hadde en tilsvarende vekst på henholdsvis 2,2 og 1,0 prosent i samme periode.

Boligprisene i Akershus og Oslo økte mest med 3,4 og 3,1 prosent det siste kvartalet, mens i regionene Trøndelag utenom Trondheim, Agder og Rogaland og Stavanger sank boligprisene med mellom 1,5 og 0,3 prosent.

Sterk prisvekst i Oslo siste år

Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg boligprisene i Oslo og Bærum med 11,9 prosent. Her økte prisene på eneboliger og blokkleiligheter i gjennomsnitt med 10,0 og 114,3 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 8,4 prosent. Boligprisene i Agder og Rogaland og Stavanger økte minst, med henholdsvis 1,9 og 2,0 prosent i løpet av det siste året.

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 7,2 prosent i denne perioden.

Til sammen 21 189 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2015.

1Tallet ble rettet, 21. april 2015.