192942_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
192942
Boligprisene opp 5,8 prosent
statistikk
2015-01-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Tekst som vises i søkeresultatet mellom tittel og url, og som gir bedre søketreff i f.eks. Google. Kort og presis oppsummering av hva statistikken handler om. Begynn med generell beskrivelse, deretter spesifikk. Maks 166 tegn med mellomrom. (Mer om Meta-beskrivelsen) Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2014

Det ble oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirket også totaltallene. Tallene som ble korrigert var boligprisindeksen, i alt (total) og sonen Nord-Norge, for 4. kv 2013 og likedan for året 2013. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligprisene opp 5,8 prosent

Til tross for at boligprisene som normalt sank mellom 3. og 4. kvartal, økte de i gjennomsnitt med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 4. kvartal 20144. kvartal 2013 - 4. kvartal 2014
Hele landet-0,55,8
 
Oslo med Bærum0,48,3
Stavanger-0,51,0
Bergen-0,39,1
Trondheim1,57,4
 
Akershus utenom Bærum-1,04,5
Sør-Østlandet-1,65,0
Hedmark og Oppland0,27,7
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,32,5
Vestlandet utenom Bergen-2,62,8
Trøndelag utenom Trondheim1,06,7
Nord-Norge-1,07,5
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Sammenlignet med 4. kvartal 2013 har prisene på blokkleiligheter og eneboliger i 4. kvartal 2014 steget med henholdsvis 8,5 og 5,6 prosent. Småhus har økt med 3,7 prosent samme periode.

Størst årsvekst på eneboliger

For hele 2014 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 2,7 prosent høyere enn i 2013. Prisene på eneboliger og blokkleiligheter økte med henholdsvis 3,0 og 2,8 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 2,0 prosent.

Boligprisene i Nord-Norge økte mest, med 5,0 prosent fra 2013 til 2014. Stavanger var eneste region som hadde prisnedgang. Der sank prisene på boliger i gjennomsnitt med 1,9 prosent i denne perioden.

Til sammen 18 483 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2014.