192936_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
192936
Boligprisene opp 3,4 prosent
statistikk
2014-10-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det ble oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirket også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene opp 3,4 prosent

Boligprisene endret seg lite fra 2. til 3. kvartal, men økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 3. kvartal 20143. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
Hele landet0,13,4
 
Oslo med Bærum1,44,5
Stavanger-0,9-0,9
Bergen2,14,9
Trondheim-1,72,5
 
Akershus utenom Bærum1,42,9
Sør-Østlandet1,43,8
Hedmark og Oppland-3,10,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger-1,72,4
Vestlandet utenom Bergen-2,42,0
Trøndelag utenom Trondheim-1,42,1
Nord-Norge1,47,7
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Sammenlignet med 3. kvartal 2013 har prisene på eneboliger og blokkleiligheter økt med henholdsvis 3,9 og 3,4 prosent. Prisene på småhus steg med 2,8 prosent i denne perioden.

Boligprisene i Nord-Norge har gått opp 7,7 prosent siden 3. kvartal i fjor. Ingen andre områder har hatt kraftigere prisstigning i perioden. Stavanger var eneste regionen som hadde prisnedgang. Der sank boligprisene 0,9 prosent.

Fra 2. til 3. kvartal i år økte boligprisene med 0,1 posent. Prisene på blokkleiligheter og småhus steg henholdsvis 1,5 og 0,5 prosent, mens prisene på eneboliger sank 0,6 prosent i 3. kvartal.

Til sammen 21 884 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2014.