159071_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
159071
Prisoppgang for alle boligtyper
statistikk
2014-07-15T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 1,4 prosent fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det ble oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirket også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Prisoppgang for alle boligtyper

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år og var dermed 1,4 prosent høyere enn i samme kvartal i 2013.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 2. kvartal 20142. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
Hele landet3,81,4
 
Oslo med Bærum4,41,1
Stavanger4,5-1,9
Bergen2,31,0
Trondheim4,94,2
 
Akershus utenom Bærum2,11,8
Sør-Østlandet2,11,4
Hedmark og Oppland4,82,9
Agder og Rogaland utenom Stavanger3,7-1,0
Vestlandet utenom Bergen5,81,2
Trøndelag utenom Trondheim5,03,4
Nord-Norge4,14,0
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1. kvartal 1992=100

Eneboliger kostet 1,9 prosent mer enn i 2. kvartal 2013, mens tilsvarende økning for småhus og blokkleiligheter var 1,0 prosent.

Størst økning i nord

Boligprisene i Trondheim og Nord-Norge har økt mest med respektive 4,2 og 4,0 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2013. Stavanger og Agder og Rogaland var de eneste regionene som hadde prisnedgang i denne perioden på henholdsvis 1,9 og 1,0 prosent.

Til sammen 24 931 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2014.