159073_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
159073
Boligprisene som i fjorårets første kvartal
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false
Boligprisindeksen måler verdiutviklingen på boligbestanden. Boligprisene økte i gjennomsnitt med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene som i fjorårets første kvartal

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, og kom dermed opp på samme nivå som i 1. kvartal i fjor.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Hele landet2,10,1
 
Oslo med Bærum1,8-2,4
Stavanger-1,9-5,5
Bergen4,82,8
Trondheim2,6-1,1
 
Akershus utenom Bærum2,00,8
Sør-Østlandet3,02,7
Hedmark og Oppland5,95,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger1,0-1,2
Vestlandet utenom Bergen2,21,5
Trøndelag utenom Trondheim2,12,1
Nord-Norge0,0-0,1
Figur 1. Boligprisindeksen etter boligtype

Etter en nedgang i boligprisene i andre halvår av 2013 er prisene nå omtrent som i 1. kvartal i fjor.

Blokkleiligheter 1,3 prosent billigere

Eneboliger kostet 0,6 prosent mer, mens blokkleiligheter var 1,3 prosent billigere enn i 1. kvartal 2013. Prisene på småhus var uendret.

Prisnedgang i flere av storbyene

Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år sank boligprisene i Stavanger 5,5 prosent. Prisene på blokkleiligheter i oljebyen var 6,6 prosent lavere enn på samme tid i 2013, mens småhus og enebolig hadde en prisreduksjon på henholdsvis 4,8 og 5,6 prosent. Også Oslo og Trondheim har hatt en nedgang i boligprisene på henholdsvis 2,4 og 1,1 prosent i denne perioden.

Til sammen 18 827 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2014.