140449_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
140449
Boligprisene ned 2,6 prosent
statistikk
2014-01-28T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene ned 2,6 prosent

Boligprisene sank i gjennomsnitt med 2,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013. Det var prisnedgang i alle regioner med unntak av Nord-Norge.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
 3.kvartal 2013 - 4. kvartal 20134. kvartal 2012 -4. kvartal 2013
I alt-2,61,0
Oslo med Bærum-3,1-1,2
Stavanger-2,4-1,8
Bergen-4,11,3
Trondheim-3,21,0
Akershus utenom Bærum-2,52,8
Sør-Østlandet-2,72,2
Hedmark og Oppland-6,30,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger-0,4-0,4
Vestlandet utenom Bergen-3,31,8
Trøndelag utenom Trondheim-3,43,6
Nord-Norge0,95,5
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype

I Hedmark og Oppland ble boligene i gjennomsnitt 6,3 prosent billigere i siste kvartal i fjor. Derimot steg boligprisene i Nord-Norge 0,9 prosent.

Prisene på blokkleiligheter gikk ned med 4,0 prosent, mens prisene på eneboliger og småhus sank med henholdsvis 2,8 og 1,7 prosent.

Størst årsvekst på blokkleiligheter i 2013

For 2013 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 3,9 prosent høyere enn i 2012. Prisene på blokkleiligheter økte med 4,2 prosent, mens småhus og eneboliger hadde en prisøkning på 3,7 prosent.

Boligprisene i Trondheim og Akershus utenom Bærum økte mest, begge områder med 5,9 prosent fra 2012 til 2013. Agder og Rogaland og Stavanger, hadde lavest økning med henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent i denne perioden.

Kraftig prisvekst i Trondheim etter 2008

I 2013 var prisene i gjennomsnitt for hele landet 32,0 prosent høyere enn under finanskrisa i 2008. Den kraftigste prisøkningen blant storbyene var i Trondheim der boligprisene har økt med 45,8 prosent i denne perioden. I Stavanger og Bergen økte prisene henholdsvis 39,5 og 38,6 prosent, mens økningen i Oslo var på 37,4 prosent.

Til sammen 17 027 omsetninger ble benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2013.