132583_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
132583
Prisnedgang for alle boligtyper
statistikk
2013-10-15T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Prisnedgang for alle boligtyper

Boligprisene sank i gjennomsnitt med 1,8 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det var eneboliger som gikk mest ned i pris.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 3. kvartal 20133. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Hele landet-1,82,9
 
Oslo med Bærum-1,90,7
Stavanger-1,9-0,3
Bergen-1,86,4
Trondheim-0,15,0
 
Akershus utenom Bærum0,46,6
Sør-Østlandet-0,94,1
Hedmark og Oppland-1,15,4
Agder og Rogaland utenom Stavanger-5,0-0,2
Vestlandet utenom Bergen-3,24,6
Trøndelag utenom Trondheim-0,16,6
Nord-Norge-0,8-0,1
Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype

Prisene på eneboliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, mens prisene på småhus og blokkleiligheter sank med henholdsvis 1,0 og 0,9 prosent.

Størst prisnedgang i Agder og Rogaland utenom Stavanger

Etter prisoppgang kvartalet før gikk prisene i Agder og Rogaland utenom Stavanger og Vestlandet utenom Bergen ned med henholdsvis 5,0 og 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Prisene i Oslo, Stavanger og Bergen sank i gjennomsnitt med 1,9 prosent, mens det kun var en liten nedgang på 0,1 prosent i Trondheim i samme periode.

2,9 prosent dyrere siste året

Boligprisene var i 3. kvartal 2,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I løpet av denne perioden hadde småhus den sterkeste prisøkningen med 3,2 prosent. For eneboliger og blokkleiligheter har prisene siden 3. kvartal i fjor økt med henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent.

Til sammen 20 297 omsetninger ble benyttet til indeksberegningene for 3. kvartal 2013.