107142_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
107142
Boligprisene opp 2,6 prosent
statistikk
2013-07-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Boligprisene opp 2,6 prosent

Boligprisene økte i gjennomsnitt 2,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Det er prisene på eneboliger som øker mest.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 2. kvartal 20132. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
Hele landet2,65,4
 
Oslo med Bærum0,85,3
Stavanger0,64,5
Bergen4,29,8
Trondheim-0,46,3
 
Akershus utenom Bærum1,06,2
Sør-Østlandet3,44,5
Hedmark og Oppland7,75,7
Agder og Rogaland utenom Stavanger3,54,7
Vestlandet utenom Bergen6,16,4
Trøndelag utenom Trondheim3,63,9
Nord-Norge-0,52,5
Figur 1. Boligprisindeksen etter boligtype. 1. kvartal 1992-2. kvartal 2013. 1. kvartal 1992=100

Eneboliger ble 3,8 prosent dyrere fra 1. til 2. kvartal i år, mens prisene på blokkleiligheter og småhus steg med henholdsvis 1,2 og 0,8 prosent.

Prisveksten har vært høyest i Hedmark og Oppland og på Vestlandet utenom Bergen. Der har boligene blitt henholdsvis 7,7 og 6,1 prosent dyrere siden foregående kvartal. I Nord-Norge og Trondheim falt boligprisene med respektive 0,5 og 0,4 prosent.

Størst prisvekst i Bergen siste år

Boligprisene var i gjennomsnitt 5,4 prosent høyere i 2. kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. I denne perioden steg boligprisene i Bergen med 9,8 prosent, og prisveksten var omtrent lik for alle boligtypene.

I Trondheim økte boligprisene i gjennomsnitt med 6,3 prosent i samme periode. Oslo, inkludert Bærum, og Stavanger hadde en prisvekst som var lavere enn landsgjennomsnittet med henholdsvis 5,3 og 4,5 prosent.

Til sammen 25 027 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 2. kvartal 2013.