92264_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/bpi/kvartal
92264
Prisoppgang på alle boligtyper
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bpi, Prisindeks for brukte boliger, prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetningerBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Prisindeks for brukte boliger1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det er oppdaget feil i 'Indeksen for småhus i Nord-Norge' i perioden 2. kvartal 2012 – 1. kvartal 2014. Dette påvirker også totaltallene. Oppdaterte tall for denne perioden finner du i Statistikkbanken.

Prisoppgang på alle boligtyper

Boligprisene økte i gjennomsnitt 2,9 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Dette skjer etter en liten nedgang i boligprisene i forrige kvartal.

Boligprisindeksen. Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Hele landet2,96,0
 
Oslo med Bærum3,17,9
Stavanger2,07,4
Bergen3,34,6
Trondheim4,911,5
 
Akershus utenom Bærum4,08,0
Sør-Østlandet2,55,4
Hedmark og Oppland1,01,8
Agder og Rogaland utenom Stavanger1,85,2
Vestlandet utenom Bergen2,53,9
Trøndelag utenom Trondheim3,75,3
Nord-Norge3,94,0

Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år var prisveksten omtrent lik for alle boligtyper. Prisene på småhus økte med 3,2 prosent, mens blokkleiligheter og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent.

Boligprisene var i gjennomsnitt 6,0 prosent høyere i 1. kvartal 2013 enn i 1. kvartal 2012. Blokkleiligheter kostet 8,1 prosent mer, mens prisene på småhus og eneboliger har økt med henholdsvis 5,7 og 5,3 prosent i samme periode.

Sterk prisvekst i Trondheim siste år

Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år steg boligprisene i Trondheim med 11,5 prosent. Her økte prisene på eneboliger og blokkleiligheter i gjennomsnitt med 15,4 og 13,3 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 5,7 prosent. I resten av Trøndelag var prisveksten lavere enn landsgjennomsnittet. Boligprisene i Hedmark og Oppland økte minst, i gjennomsnitt 1,8 prosent i løpet av det siste året.

Ulik prisutvikling i de nordiske landene

Prisene på eneboliger har utviklet seg forskjellig i de nordiske landene etter finanskrisa. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2012 steg prisene på eneboliger i Norge og Sverige med henholdsvis 32,5 og 11,6 prosent. I Danmark har derimot prisene gått ned med 8,5 prosent. Eneboliger i Sverige og Danmark kostet henholdsvis 2,1 og 0,3 prosent mer i 4. kvartal 2012 enn i samme kvartal året før. Prisene på eneboliger i Norge steg med 5,9 prosent i samme periode.

Til sammen 18 018 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2013.