386078
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkiror/maaned
386078
statistikk
2020-01-13T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkiror, Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonarByggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbyggdesember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. 2000=100
Desember 2018Desember 2019Endring frå førre år (prosent)Vekt i prosent
1Arbeidskraftkostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data fra a-ordninga.
Røyrleggjararbeid i alt214,7221,53,2100,0
Administrasjon182,7184,10,817,3
Arbeidskraft1192,2197,52,826,0
Materialar235,1244,23,955,3
 
Sanitærinstallasjonar213,6218,52,354,5
Administrasjon182,7184,10,88,4
Arbeidskraft1192,2197,52,812,4
Materialar229,9235,32,332,7
 
Varmeinstallasjonar216,1225,24,245,5
Administrasjon182,7184,10,88,9
Arbeidskraft1192,2197,52,813,4
Materialar242,8257,05,822,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB