368205
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkiror/maaned
368205
statistikk
2019-06-14T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkiror, Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, administrasjonskostander, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, sanitærinstallasjonar, varmeinstallasjonarByggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbyggapril 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. 2000=100
Mai 2018Mai 2019Endring frå førre år (prosent)Vekt i prosent
1Arbeidskraftkostnader for årets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for høvesvis mai, august, november og februar. Frå og med augustindeksen 2018 vert tala henta frå SSB sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) med data fra a-ordninga.
Røyrleggjararbeid i alt214,8219,12,0100,0
Administrasjon179,4182,21,617,3
Arbeidskraft1191,9194,91,626,0
Materialar236,5241,82,255,3
 
Sanitærinstallasjonar212,1216,72,254,5
Administrasjon179,4182,21,68,4
Arbeidskraft1191,9194,91,612,4
Materialar228,3234,12,532,7
 
Varmeinstallasjonar218,0221,91,845,5
Administrasjon179,4182,21,68,9
Arbeidskraft1191,9194,91,613,4
Materialar248,1252,91,922,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB