Tilbudssjokk gir svingninger i priser på energivarer

Publisert:

Angrep på Saudi-Arabias oljeproduksjon medførte et plutselig hopp i oljeprisen i september, mens god tilgang på naturgass bidro til en prisnedgang i produsentprisindeksen (PPI). PPI ekskludert energivarer økte marginalt, hvor økningen i metallpriser hadde størst innvirkning. PPI var dermed uendret i september.

Turbulent måned for energivarer

Et negativt tilbudssjokk førte til økte priser på råolje i september som følge av den ufrivillige produksjonsstansen i Saudi-Arabia. På sitt høyeste var oljeprisen i underkant av 68 dollar, men den falt raskt tilbake utover i måneden da produksjonen ble gjenopptatt. Oljeprisen økte likevel med rundt 4,5 prosent i september. I motsetning til råolje, hadde priser på raffinerte petroleumsprodukter en nedgang på 3,7 prosent fra august. Nedgangen skyldes lavere priser på propan og bensin.

Prisen på naturgass gikk ned igjen etter en oppgang i august. I august ble det vurdert om trenden med fallende gasspriser var i ferd med å snu, men oppgangen ble kortvarig denne gang. Høyere tilbud av gass, større lagerbeholdning enn vanlig og lavere pris på kull som er et substitutt, presset gassprisen nedover. Flere analytikere forventer at gassprisene vil holde seg på lave nivåer i tiden fremover og at man snart kan se et bunnpunkt.

Priser for kraftforsyning falt med 2,7 prosent i september og henger blant annet sammen med god fyllingsgrad i vannmagasinene og økt vindkraftproduksjon i Norden.

Nikkelprisen fortsetter å stige

I starten av september annonserte Indonesias myndigheter at de vil stoppe eksport av nikkelmalm for å bygge opp ny industri. Eksportforbudet vil gjelde fra og med 2020. Ved å videreforedle nikkelmalmen selv, kan Indonesia starte produksjon av blant annet bilbatterier og på sikt bygge opp sin egen elbilindustri. Indonesia er nest største eksportør av nikkelmalm, og har derfor stor innvirkning på verdensmarkedsprisen. Usikkerheten rundt eksportforbudet har ført til en kraftig oppgang i prisen på nikkel på 86 prosent siden 2017. Det er usikkert hvor stor tilgangen til nikkelmalm vil være fra og med 2020 og det kan ta tid før andre aktører kan dekke inn underskuddet.

Nikkel er en viktig eksportvare for Norge og prisoppgangen har dermed innvirkning på PPI. Prisøkningen på nikkel var den største bidragsyteren til en samlet økning på 3,6 prosent for metallindustri i september.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

PPI totalt Metallindustri
Jan. 2015 100 105.06
Feb. 2015 102.13 104.14
Mar. 2015 103.47 106.62
Apr. 2015 103.49 103.67
Mai 2015 103.43 102.19
Jun. 2015 103.74 101.81
Jul. 2015 101.35 99.6
Aug. 2015 97 96.78
Sep. 2015 96.82 96.18
Okt. 2015 97.37 95.74
Nov.2015 97.79 95.1
Des. 2015 93.42 93.12
Jan. 2016 89.25 91.9
Feb. 2016 86.9 90.73
Mars.2016 88 90.42
Apr. 2016 88.66 89.22
Mai 2016 91.09 89.69
Jun. 2016 93.67 89.74
Jul. 2016 94.05 93.34
Aug. 2016 92.4 96.52
Sep. 2016 90.95 95.05
Okt. 2016 92.97 93.67
Nov.2016 95.3 96
Des. 2016 100.2 98.73
Jan. 2017 100.52 100.86
Feb. 2017 103.25 105.36
Mar. 2017 102.18 107.71
Apr. 2017 100.04 110.5
Mai 2017 99.22 111.15
Jun. 2017 96.69 110.01
Jul. 2017 95.71 110.04
Aug. 2017 96.12 110.27
Sep. 2017 98.87 111.99
Okt. 2017 101.31 110.25
Nov.2017 104.59 116.62
Des. 2017 107.57 118
Jan. 2018 110.93 118.54
Feb. 2018 108.11 122.26
Mar. 2018 108.66 121.81
Apr. 2018 112.25 121.87
Mai 2018 113.59 125.09
Jun. 2018 116.08 127.44
Jul. 2018 117.32 124.88
Aug. 2018 117.96 122.72
Sep. 2018 119.71 121.53
Okt. 2018 124.06 120.6
Nov.2018 120.18 119.46
Des. 2018 115.93 118.64
Jan. 2019 116.31 119.85
Feb. 2019 116.82 120.33
Mar. 2019 114.41 121.64
Apr. 2019 115.21 121.61
Mai 2019 114.07 120.33
Jun. 2019 108.53 119.2
Jul. 2019 107.17 118.36
Aug. 2019 106.89 121.3
Sep. 2019 106.91 125.72