Sprik i energivareprisene

Publisert:

Prisene på råolje og naturgass sank i oktober. Likevel gikk ikke den samlede indeksen for energivarer nevneverdig ned. Dette skyldes at prisene på raffinerte petroleumsprodukter samt kraftprisene fikk et oppsving.

Strømprisene ble påvirket av at oktober har vært kaldere enn normalt i store deler av landet. Kaldere vær er også én av grunnene til prisøkningen for raffinerte petroleumsprodukter. En annen årsak er en serie av flommer som har rammet midtvesten av USA. Den siste runden med flom kom i slutten av september, og våte åkrer har ført til at store mengder mais trengs å tørkes for å unngå å bli skjemt. Dette førte til en betraktelig høyere etterspørsel, særlig etter propan. Videre hadde en god del drivstoff en prisoppgang, noe som kan være et resultat av septembers oljeprishopp. Når det gjelder energiråvarene fortsatte naturgass den generelle prisnedgangen den har hatt de siste månedene. I oktober fulgte råoljeprisen etter naturgassen og samlet sett viste disse to energivarene en prisnedgang på 3,1 prosent. Også tjenester tilknyttet disse næringene hadde en negativ prisutvikling i oktober, og endte med en nedgang på 1,0 prosent.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Utvinning av råolje og naturgass Raffinerte petroeumsprodukter Kraftforsyning
Jan. 2014 136.94 136.71 127.92
Feb. 2014 135.34 136.99 120.28
Mar. 2014 127.58 133.96 110.94
Apr. 2014 126.48 133.08 105.05
Mai 2014 123.8 132.71 102.95
Jun. 2014 124.94 135.15 100.28
Jul. 2014 120.13 136.69 110.76
Aug. 2014 116.55 135.89 117.27
Sept. 2014 116.86 128.84 124.51
Okt. 2014 117.23 127.29 116.1
Nov.2014 108.8 121 116.86
Des. 2014 109.59 108.88 126.49
Jan. 2015 98.88 93.53 122.49
Feb. 2015 104.28 96.61 117.51
Mar. 2015 107.44 104.2 108.78
Apr. 2015 107.4 107.44 106.99
Mai 2015 108.35 108.06 99.6
Jun. 2015 110.55 108.65 82.8
Jul. 2015 105.06 107.57 71.06
Aug. 2015 93.89 100.28 79.74
Sept. 2015 94.09 93.55 89.29
Okt. 2015 93.64 96.15 104.39
Nov.2015 92.92 95 114.53
Des. 2015 83.49 88.95 102.82
Jan. 2016 70.81 80 140.55
Feb. 2016 68.65 74.89 110.19
Mars.2016 70.59 76.73 115.89
Apr. 2016 71.41 81.88 115.7
Mai 2016 75.85 89.53 117.23
Jun. 2016 80.47 96.08 126.9
Jul. 2016 80.71 99.88 124.29
Aug. 2016 78.18 92.32 121.98
Sept. 2016 75.49 92.48 122.56
Okt. 2016 78.76 95.8 145.39
Nov.2016 81.97 99.41 166.86
Des. 2016 96.15 101.45 146.2
Jan. 2017 94.54 114.45 140.91
Feb. 2017 99.31 122.88 143.2
Mar. 2017 98.13 114.03 140.41
Apr. 2017 90.75 112.62 137.75
Mai 2017 88.52 107.04 137.86
Jun. 2017 83.81 101.55 126.42
Jul. 2017 80.84 97.42 130.31
Aug. 2017 81.42 100.82 133.24
Sept. 2017 87.04 111.6 146.07
Okt. 2017 95.16 118.73 137.8
Nov.2017 101.47 120.37 153.48
Des. 2017 108.9 132.32 154.51
Jan. 2018 116.07 132.9 158.32
Feb. 2018 105.04 128.31 177.4
Mar. 2018 106.94 123.89 190.39
Apr. 2018 119.2 125.86 178.11
Mai 2018 121.03 138.19 164.68
Jun. 2018 122.61 149.8 196.67
Jul. 2018 123.93 149.92 218.38
Aug. 2018 126.23 146 220.54
Sept. 2018 131.61 149.01 213.61
Okt. 2018 144.69 158.35 197.43
Nov.2018 131.38 156.02 213.99
Des. 2018 119.29 142.26 227.35
Jan. 2019 120.76 123.94 235.65
Feb. 2019 122.19 130.94 222.73
Mar. 2019 115.72 132.74 213.82
Apr. 2019 116.94 137.29 211.05
Mai 2019 113.75 138.62 208.25
Jun. 2019 99.8 132.18 191.47
Jul. 2019 96.83 119.5 200.92
Aug. 2019 95.83 118.84 205.83
Sept. 2019 96.27 114.42 200.29
Okt. 2019 93.32 126.23 209.52

Prisoppgang for industrien

I tillegg til raffinerte petroleumsprodukter, opplevde også andre deler av industrien prisoppgang oktober. Her kan næringsmiddelindustrien trekkes fram som en bidragsyter. Særlig på eksportmarkedet økte prisene innen denne industrikategorien. Dette kom hovedsakelig som et resultat av økte priser i sjømatnæringen, som står for det meste av norsk mateksport. Denne fikk nå et oppsving etter flere måneder med nedadgående prisutvikling. En annen viktig eksportnæring er metallindustrien. Prisene her fortsatte oppgangen fra september, dog i noe mindre grad. Her har sink og aluminium vært de største bidragsyterne for oktober. Noen mindre industrier trakk i motsatt retning, men samlet sett fikk prisindeksen for industri totalt en oppgang på 1,6 prosent.