Prisoppgang på råolje

Publisert:

Årets foreløpig høyeste oljepris ble målt i april. Dette bidro til en oppgang i produsentprisindeksen (PPI) denne måneden. Veksten ble imidlertid dempet av fallende gass- og elektrisitetspriser.

Høsten 2018 var det delte meninger om oljeprisens mulige utvikling framover. De mest optimistiske analytikerne spådde at prisen ville nå 70 dollar fatet i 2019. I årets fjerde måned fikk de rett. Med en notering på over 72 dollar, nådde prisen i april sitt foreløpig høyeste nivå inneværende år. Usikkerheten i prognosene skyldtes ustabile tider i oljemarkedet, med varslede produksjonskutt, sanksjoner mot oljeproduserende land, og usikre anslag for etterspørsel og oljelagre. Det relativt høye prisnivået følger en måned med lav produksjon: ikke siden 2015 har OPECs produksjonstall vært like beskjedne som i mars dette året.

Oppgangen i oljeprisen, på drøye 6 prosent, var den viktigste bidragsyteren da produsentprisindeksen (PPI) totalt steg med 0,7 prosent i april. Når prisindeksen for utvinning av råolje og naturgass samlet steg kun én prosent, skyldtes dette en nedgang i prisen på naturgass i samme periode.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

PPI totalt Utvinning av råolje
Jan. 2009 74.09 70.81
Feb. 2009 72.41 67.8
Mar. 2009 72.32 73.65
Apr. 2009 71.93 76.9
Mai 2009 76.61 87.03
Jun. 2009 83.27 101.78
Jul. 2009 78.57 94.38
Aug. 2009 82.45 103.27
Sept. 2009 77.48 93.18
Okt. 2009 78.65 95.94
Nov.2009 81.44 101.83
Des. 2009 81.12 100.46
Jan. 2010 84.31 101.86
Feb. 2010 86.05 102.53
Mar. 2010 88.07 109.59
Apr. 2010 91.17 116.77
Mai 2010 90.74 110.78
Jun. 2010 92.76 112.3
Jul. 2010 92.78 110.83
Aug. 2010 93.09 109.44
Sept. 2010 92.78 109.25
Okt. 2010 92.82 112.64
Nov.2010 96.07 118.34
Des. 2010 100.52 127.38
Jan. 2011 103.01 132.3
Feb. 2011 104.25 138.92
Mar. 2011 106.88 149.13
Apr. 2011 109.4 156.33
Mai 2011 107.05 147.63
Jun. 2011 106.06 146.8
Jul. 2011 107.73 148.75
Aug. 2011 105.01 140.63
Sept. 2011 106.92 148.21
Okt. 2011 107.02 144.01
Nov.2011 108.48 148.37
Des. 2011 108.73 147.33
Jan. 2012 111.12 153.73
Feb. 2012 112.23 157.94
Mar. 2012 113.9 165.94
Apr. 2012 112.1 160.14
Mai 2012 109.69 149.96
Jun. 2012 105.89 133.42
Jul. 2012 107.13 144.78
Aug. 2012 109.62 155.38
Sept. 2012 108.43 149.3
Okt. 2012 108.84 147.14
Nov.2012 108.47 145.45
Des. 2012 108.44 143.97
Jan. 2013 108.47 146.21
Feb. 2013 109.07 149.53
Mar. 2013 110.05 145.5
Apr. 2013 110.33 137.98
Mai 2013 107.89 137.5
Jun. 2013 107.74 140.84
Jul. 2013 110.35 151.44
Aug. 2013 111.44 154.24
Sept. 2013 111.95 154.83
Okt. 2013 111.31 150.8
Nov.2013 111.91 151.31
Des. 2013 113.7 157.74
Jan. 2014 114.17 155.2
Feb. 2014 113.39 155.42
Mar. 2014 110.14 149.4
Apr. 2014 109.59 149.4
Mai 2014 108.62 151.5
Jun. 2014 109.08 156.88
Jul. 2014 108.49 153.69
Aug. 2014 107.74 146.99
Sept. 2014 107.73 144.31
Okt. 2014 107.52 134.12
Nov.2014 104.54 125.14
Des. 2014 104.77 104.69
Jan. 2015 100 87.21
Feb. 2015 102.13 103.92
Mar. 2015 103.47 105.04
Apr. 2015 103.49 110.63
Mai 2015 103.43 114.91
Jun. 2015 103.74 117.22
Jul. 2015 101.35 108.94
Aug. 2015 97 91.22
Sept. 2015 96.82 93.83
Okt. 2015 97.37 94.92
Nov.2015 97.79 93.25
Des. 2015 93.42 78.9
Jan. 2016 89.25 64.72
Feb. 2016 86.9 67.94
Mars.2016 88 78.53
Apr. 2016 88.66 82.59
Mai 2016 91.09 91.28
Jun. 2016 93.67 97.28
Jul. 2016 94.05 91.82
Aug. 2016 92.4 89.93
Sept. 2016 90.95 91.32
Okt. 2016 92.97 97.63
Nov.2016 95.3 91.71
Des. 2016 100.2 108.43
Jan. 2017 100.52 108.93
Feb. 2017 103.25 107.69
Mar. 2017 102.18 104.69
Apr. 2017 100.04 107.14
Mai 2017 99.22 102.06
Jun. 2017 96.69 92.32
Jul. 2017 95.71 93.29
Aug. 2017 96.12 94.97
Sept. 2017 98.87 101.53
Okt. 2017 101.31 106.42
Nov.2017 104.59 118.55
Des. 2017 107.57 122.94
Jan. 2018 110.93 127.26
Feb. 2018 108.11 118.16
Mar. 2018 108.66 121.1
Apr. 2018 112.25 131.21
Mai 2018 113.59 145.9
Jun. 2018 116.08 143.24
Jul. 2018 117.32 142.58
Aug. 2018 117.96 143.79
Sept. 2018 119.71 152.57
Okt. 2018 124.06 155.49
Nov.2018 120.18 129.85
Des. 2018 115.93 118.34
Jan. 2019 116.31 120.91
Feb. 2019 116.82 131.42
Mar. 2019 114.41 136.4
Apr. 2019 115.21 144.84

Prisoppgang i industrinæringene

Raffinerte petroleumsprodukter og herunder tilvirkede gassprodukter hadde derimot en prisøkning på 3,5 prosent, noe som også bidro til en generell oppgang i PPI. Det samme gjaldt næringsmiddelindustrien, som ble preget av prisoppgang på både kjøttvarer og sjømat. Prisindeksen for industrien totalt økte med 0,8 prosent i april, hovedsakelig drevet av de nevnte næringene.

Lavere strømpriser, et sikkert vårtegn?

Etter en vinter med rekordhøye strømpriser, falt prisene for kraftforsyning i april for tredje måned på rad. April gav en forsmak på sommeren, og forbruket ble redusert deretter. Uke 16, medio april, var likevel den ellevte uka der Norge hadde større import enn eksport av kraft, til tross for at de noe lavere prisene hos våre naboer nærmet seg de norske gjennom måneden. Økt tilsig i norske vannmagasiner, og redusert kraftetterspørsel, var viktige bidrag til at prisene for kraftforsyning totalt sett sank med 1,3 prosent i april.