Prisoppgang på energivarer

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte 3,3 prosent fra mars til april. Høyere priser på naturgass og råolje trakk opp, mens lavere elektrisitetspriser dempet den samlede oppgangen i PPI.

En råoljepris på godt over 70 dollar per fat i store deler av april sammen med en relativt kraftig økning i prisen på naturgass var de viktigste bidragene til at PPI økte fra mars til april. Økningen i naturgassprisen kan ha vært påvirket av kaldt vær i Europa i vinter.

Prisoppgangen fra mars til april gjør at produsentprisindeksen fortsetter den oppadgående trenden. Bortsett fra en nedgang i februar har PPI steget sammenhengende siden juli 2017. Ser vi videre tilbake i tid, må vi tilbake til vinteren 2014 for å finne samme nivå på PPI som i april 2018. Vi må også tilbake til 2014 for å se tilsvarende nivå på råoljeprisen (Brent Blend).

En annen viktig gruppe innenfor energivarer er elektrisitet hvor prisene falt 6,5 prosent fra mars til april. Det er ikke uvanlig at elektrisitetsprisene faller utover våren etter et høyere nivå på vinteren. Før prisfallet i april har elektrisitetsprisene i PPI steget sammenhengende siden oktober i fjor, og de er 29 prosent høyere enn i april 2017. Forrige vinter falt derimot elektrisitetsprisene mer eller mindre sammenhengende etter november 2016.

Ser vi bort fra energivarer, var PPI omtrent uendret fra mars til april og opp 1,7 prosent fra april 2017.

Figur 1. Prisindekser, 2010 = 100

Energivarer PPI totalt
Apr. 2014 128.1 119.4
Mai 2014 125.8 118.4
Jun. 2014 126.9 118.9
Jul. 2014 124.5 118.2
Aug. 2014 122.3 117.4
Sept. 2014 121.9 117.4
Okt. 2014 121.1 117.2
Nov.2014 113.8 113.9
Des. 2014 113.1 114.2
Jan. 2015 101.8 109
Feb. 2015 106.2 111.3
Mar. 2015 109.3 112.8
Apr. 2015 109.7 112.8
Mai 2015 110 112.7
Jun. 2015 110.6 113.1
Jul. 2015 105.4 110.5
Aug. 2015 96.1 105.7
Sept. 2015 95.7 105.5
Okt. 2015 97 106.1
Nov.2015 96.9 106.6
Dec. 2015 87.7 101.8
Jan. 2016 79.5 97.3
Feb. 2016 74.5 94.7
Mars.2016 76.8 95.9
Apr. 2016 78.3 96.6
Mai 2016 83.1 99.3
Jun. 2016 88.6 102.1
Jul. 2016 89.2 102.5
Aug. 2016 85.8 100.7
Sept. 2016 83.8 99.1
Okt. 2016 88.6 101.3
Nov.2016 93.4 103.9
Des. 2016 103.1 109.2
Jan. 2017 103.6 109.5
Feb. 2017 108.7 112.5
Mar. 2017 106.1 111.4
Apr. 2017 100.2 109
Mai 2017 97.6 108.1
Jun. 2017 92.1 105.4
Jul. 2017 89.7 104.3
Aug. 2017 91 104.8
Sept. 2017 98.1 107.8
Okt. 2017 104.6 110.4
Nov.2017 111 114
Des 2017 118.5 117.2
Jan. 2018 124.4 120.9
Feb. 2018 116.9 117.8
Mar. 2018 118.8 118.4
Apr. 2018 127.3 122.3

Små prisendringer i industrien

Prisene i industrien har samlet sett vært preget av mindre endringer de siste månedene, men er fortsatt 4,3 prosent høyere enn i april 2017. Det meste av denne økningen skjedde i perioden september 2017-januar 2018 da prisene steg på viktige industriprodukter som metaller, raffinerte petroleumsprodukter og kjemiske råvarer. Prisene på næringsmidler har dog steget sammenhengende siden oktober 2017, og var sammen med prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og mineralprodukter ett viktig bidrag til at indeksen for industrien økte med 0,5 prosent fra mars til april.

Figur 2. Prisindeks, 2015 = 100

Industri
Apr. 2014 110.9
Mai 2014 111
Jun. 2014 111.6
Jul. 2014 112.3
Aug. 2014 112.8
Sept. 2014 112.2
Okt. 2014 111.9
Nov.2014 111.5
Des. 2014 110.4
Jan. 2015 108.7
Feb. 2015 109.7
Mar. 2015 110.5
Apr. 2015 110.8
Mai 2015 111
Jun. 2015 111.2
Jul. 2015 111.3
Aug. 2015 110
Sept. 2015 108.7
Okt. 2015 109.1
Nov.2015 109.8
Dec. 2015 108.6
Jan. 2016 107.2
Feb. 2016 106.5
Mars.2016 106.7
Apr. 2016 107.5
Mai 2016 109.1
Jun. 2016 110.4
Jul. 2016 111.8
Aug. 2016 110.5
Sept. 2016 110
Okt. 2016 110.5
Nov.2016 111.5
Des. 2016 112.3
Jan. 2017 114.5
Feb. 2017 116.6
Mar. 2017 116
Apr. 2017 116.4
Mai 2017 116.2
Jun. 2017 115.5
Jul. 2017 114.8
Aug. 2017 114.7
Sept. 2017 116.2
Okt. 2017 116.8
Nov.2017 118.1
Des 2017 120
Jan. 2018 121.1
Feb. 2018 121
Mar. 2018 120.8
Apr. 2018 121.4

 

Kontakt