Prisoppgang på alle energivarer

Publisert:

Etter to høstmåneder med kun marginal oppgang i produsentprisindeksen, var prisveksten noe kraftigere i november. En økning i totalindeksen på 1,7 prosent kunne i hovedsak tilskrives økte priser på samtlige energivarer denne måneden.

Flere industrinæringer hadde prisnedgang i november, blant annet kjemisk og farmasøytisk industri, mineralproduktindustri og metallindustri. Men prisøkninger innen både råolje, naturgass, raffinert petroleum og kraftforsyning bidro til en indeksøkning totalt sett, viser nye tall fra Produsentprisindeksen. Også indeksen for industrinæringene sett under ett fikk en positiv utvikling, mye på grunn av bidraget fra raffineringsindustrien.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Raffinerte petroleumsprodukter Industri ekslusive raffinerte oljeprodukter
Des. 1999 45.16 65.14
Jan. 2000 46.38 65.34
Feb. 2000 48.38 65.97
Mar. 2000 52.06 66.19
Apr. 2000 48.96 66.3
Mai 2000 51.36 67.08
Jun. 2000 53.64 67.23
Jul. 2000 54.37 67.23
Aug. 2000 56.83 67.5
Sept. 2000 65.66 67.76
Okt. 2000 67 68.03
Nov. 2000 65.57 67.96
Des. 2000 58.01 67.97
Jan. 2001 51.67 68.04
Feb. 2001 54.14 68.51
Mar. 2001 52.01 68.56
Apr. 2001 52.67 68.73
Mai 2001 55.27 68.94
Jun. 2001 55.36 68.9
Jul. 2001 52.2 68.37
Aug. 2001 52.83 67.86
Sept. 2001 54.49 67.83
Okt. 2001 46.55 67.64
Nov. 2001 42.3 67.46
Des. 2001 40.34 67.24
Jan. 2002 40.33 67.63
Feb. 2002 39.71 67.48
Mar. 2002 43.97 67.5
Apr. 2002 46.37 67.42
Mai 2002 45.48 67.13
Jun. 2002 42.58 66.8
Jul. 2002 42.72 66.4
Aug. 2002 44.3 66.12
Sept. 2002 47.02 66.14
Okt. 2002 47.05 65.76
Nov. 2002 42.88 65.96
Des. 2002 45.21 65.99
Jan. 2003 51.94 65.71
Feb. 2003 54.64 66.03
Mar. 2003 53.04 66.41
Apr. 2003 47.24 66.64
Mai 2003 44.62 66.6
Jun. 2003 46.63 66.95
Jul. 2003 51.27 67.19
Aug. 2003 51.71 67.19
Sept. 2003 49.31 67.38
Okt. 2003 49.05 67.62
Nov. 2003 49.17 68.03
Des. 2003 45.87 68.15
Jan. 2004 49.23 68.49
Feb. 2004 48.5 69.37
Mar. 2004 52.01 69.63
Apr. 2004 54.98 70.04
Mai 2004 59.81 70.29
Jun. 2004 55.76 70.29
Jul. 2004 60.19 70.68
Aug. 2004 60.39 70.83
Sept. 2004 58.67 71.19
Okt. 2004 64.04 71.45
Nov. 2004 56.1 71.12
Des. 2004 51.87 70.83
Jan. 2005 55.18 71.27
Feb. 2005 60.46 72.14
Mar. 2005 63.69 72.01
Apr. 2005 70.66 72.21
Mai 2005 67.58 72.01
Jun. 2005 72.07 71.92
Jul. 2005 80.91 71.86
Aug. 2005 86.79 72.22
Sept. 2005 89.29 71.96
Okt. 2005 84.06 72.41
Nov. 2005 75.89 72.81
Des. 2005 75.08 73.57
Jan. 2006 80.55 74.27
Feb. 2006 80.27 75.29
Mar. 2006 82.37 75.14
Apr. 2006 88.06 76.05
Mai 2006 86.95 76.98
Jun. 2006 86.32 76.37
Jul. 2006 90.6 77.58
Aug. 2006 88.82 78.06
Sept. 2006 79.95 78.57
Okt. 2006 77.4 79.37
Nov. 2006 75.8 79.45
Des. 2006 74.86 79.31
Jan. 2007 71.35 80.29
Feb. 2007 74.88 81.17
Mar. 2007 79.52 81.6
Apr. 2007 86.02 81.92
Mai 2007 90 82.18
Jun. 2007 90.61 81.98
Jul. 2007 88.92 81.33
Aug. 2007 87.29 81.58
Sept. 2007 87.67 81.42
Okt. 2007 87.19 81.01
Nov. 2007 96.28 81.05
Des. 2007 96.19 81.26
Jan. 2008 95.09 81.43
Feb. 2008 98.46 82.72
Mar. 2008 99.98 83.33
Apr. 2008 103.88 83.47
Mai 2008 115.8 83.53
Jun. 2008 120.79 83.33
Jul. 2008 122.41 83.9
Aug. 2008 114.12 84.43
Sept. 2008 111.79 85.23
Okt. 2008 97.85 85.47
Nov. 2008 79.21 85.59
Des. 2008 67.89 85.49
Jan. 2009 72.27 85.28
Feb. 2009 71.98 85.04
Mar. 2009 72.68 84.64
Apr. 2009 77.38 84.18
Mai 2009 87.96 84.27
Jun. 2009 96.82 84.55
Jul. 2009 91.49 85.24
Aug. 2009 97.23 85.93
Sept. 2009 89.37 85.85
Okt. 2009 89.42 85.44
Nov. 2009 93.95 85.45
Des. 2009 92.38 85.82
Jan. 2010 95.54 85.74
Feb. 2010 95.73 86.41
Mar. 2010 104.05 86.82
Apr. 2010 107.25 87.29
Mai 2010 105.05 87.9
Jun. 2010 105.18 87.88
Jul. 2010 102.72 88.36
Aug. 2010 101.28 88.56
Sept. 2010 101.8 88.91
Okt. 2010 104.91 88.98
Nov. 2010 107.1 89.53
Des. 2010 113.61 90.45
Jan. 2011 116.99 91.1
Feb. 2011 120.67 92.11
Mar. 2011 132.62 92.28
Apr. 2011 139.48 92.37
Mai 2011 132.39 92.61
Jun. 2011 129.9 92.13
Jul. 2011 132.74 92.08
Aug. 2011 127.89 91.77
Sept. 2011 131.07 91.6
Okt. 2011 129.48 91.67
Nov. 2011 130.36 91.39
Des. 2011 129.64 91.32
Jan. 2012 136.6 91.57
Feb. 2012 138.87 91.79
Mar. 2012 145.78 91.81
Apr. 2012 148.41 92.03
Mai 2012 140.07 91.98
Jun. 2012 131.09 92.44
Jul. 2012 135.17 92.26
Aug. 2012 143.07 91.13
Sept. 2012 146.46 91.2
Okt. 2012 139.65 91.31
Nov. 2012 133.91 91.29
Des. 2012 130.89 91.31
Jan. 2013 128.82 91.58
Feb. 2013 132.08 91.72
Mar. 2013 134.09 92.53
Apr. 2013 130.59 92.46
Mai 2013 126.76 92.64
Jun. 2013 126.89 92.18
Jul. 2013 134.15 92.73
Aug. 2013 134.76 93.26
Sept. 2013 137.52 93
Okt. 2013 135.53 93.5
Nov. 2013 135.5 93.58
Des. 2013 137.99 93.92
Jan. 2014 136.69 94.85
Feb. 2014 136.98 94.81
Mar. 2014 133.95 94.71
Apr. 2014 133.07 94.96
Mai 2014 132.69 95.12
Jun. 2014 135.13 95.33
Jul. 2014 136.67 95.79
Aug. 2014 135.87 96.47
Sept. 2014 128.82 97.04
Okt. 2014 127.27 97.02
Nov. 2014 120.99 97.72
Des. 2014 108.88 98.78
Jan. 2015 93.54 99.96
Feb. 2015 96.61 100.4
Mar. 2015 104.21 99.83
Apr. 2015 107.44 99.49
Mai 2015 108.06 99.55
Jun. 2015 108.65 99.61
Jul. 2015 107.57 99.94
Aug. 2015 100.28 99.99
Sept. 2015 93.55 99.87
Okt. 2015 96.15 99.85
Nov. 2015 95 100.78
Des. 2015 88.95 100.74
Jan. 2016 80.01 100.9
Feb. 2016 74.9 101.07
Mars.2016 76.73 101
Apr. 2016 81.89 100.9
Mai 2016 89.53 101.13
Jun. 2016 96.08 101.25
Jul. 2016 99.88 102.09
Aug. 2016 92.32 102.13
Sept. 2016 92.48 101.53
Okt. 2016 95.8 101.5
Nov. 2016 99.4 101.81
Des. 2016 101.44 102.26
Jan. 2017 114.44 102.77
Feb. 2017 122.86 103.81
Mar. 2017 114.02 104.43
Apr. 2017 112.61 104.98
Mai 2017 107.03 105.6
Jun. 2017 101.54 105.57
Jul. 2017 97.42 105.48
Aug. 2017 100.81 104.92
Sept. 2017 111.59 104.98
Okt. 2017 118.71 104.53
Nov. 2017 120.35 105.73
Des. 2017 132.3 105.98
Jan. 2018 132.87 107.01
Feb. 2018 128.29 107.56
Mar. 2018 123.87 108
Apr. 2018 125.84 108.29
Mai 2018 138.16 109.38
Jun. 2018 149.78 109.15
Jul. 2018 149.89 109
Aug. 2018 145.98 109.07
Sept. 2018 148.99 108.77
Okt. 2018 158.32 109.19
Nov. 2018 155.99 109.3
Des. 2018 142.23 109.19
Jan. 2019 123.93 111.03
Feb. 2019 130.93 111.35
Mar. 2019 132.72 111.54
Apr. 2019 137.27 111.88
Mai 2019 138.6 111.91
Jun. 2019 132.16 111.78
Jul. 2019 119.49 112.14
Aug. 2019 118.83 112.31
Sept. 2019 114.41 112.78
Okt. 2019 126.22 113.17
Nov. 2019 135.88 112.43

Økt strømpris tross regntung november

November startet friskt og bar bud om en tidlig vinter, og minusgradene førte til høye strømpriser både i Norge og Norden for øvrig. Det økte norske forbruket ble delvis dekket av import tidlig i november, men med lite vind og høye priser også i våre naboland ble strømregningene merkbare i hele Norden. Litt ut i november snudde utviklinga: vindkraftproduksjonen økte, nedbøren tiltok og temperaturene steg. Med import fra blant annet Sverige, samt lavere etterspørsel, falt kraftprisene i Norge mot slutten av måneden. Dette på tross av fortsatt lav fyllingsgrad i de norske magasinene i følge NVE. Totalt sett økte prisen på kraftforsyning med 4,6 prosent i november. 

Høy eksport, lav kronekurs

Innen næringsmiddelindustrien forekom det i november en forholdsvis stor prisnedgang for bearbeidet sjømat på eksportmarkedet. På hjemmemarkedet hadde varegruppa en bortimot tilsvarende prisøkning, slik at den samlede indeksen for bearbeidet sjømat kun endte med en marginal nedgang. Prisnedgangen på eksportmarkedet kom i kjølvannet av en rekordhøy fiskeeksport i oktober.

Den norske krona er stadig på nedadgående kurs målt ved den importveide kursindeksen I-44. Dette er positivt for norske eksportbedrifter, som ved lav kronekurs oppnår høyere pris for sine produkter målt i NOK. Denne valutaeffekten fremkommer ikke like tydelig i sjømatprisene i november, men kan ha medvirket til den spesielt sterke eksportprisøkninga på energivarer, som også er viktige norske eksportprodukter.