Prisøkning på matvarer

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juli 2018 til juli 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2019 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2

Fra juni til juli 2019 gikk KPI opp 0,7 prosent. Oppgangen skyldes i stor grad økte priser på matvarer. Totalt sett økte prisene på matvarer 4,5 prosent i juli. De største bidragsyterne for prisoppgangen var frukt, sjokolade, grønnsaker og ost:

– De fleste undergruppene av matvarer viste en prisøkning fra juni til juli. Det registreres normalt en klar oppgang i prisene på matvarer i juli hvert år, noe som skyldes at juli er en måned hvor prisene generelt justeres opp, samt at jordbruksoppgjøret trer i kraft fra 1 juli. Oppgangen fra juni til juli i år er noe kraftigere enn tidligere julimålinger, men etterfølger flere måneder med prisfall. Prisutviklingen på matvarer de siste tolv måneder er lik den gjennomsnittlige prisveksten i KPI, forklarer Ragnhild Nygaard, seniorrådgiver i SSB.

Passasjertransport med fly og elektrisitet inkludert nettleie bidro også til oppgangen forrige måned, med prisøkninger på henholdsvis 14,4 og 3,2 prosent i juli.

Sommersalg på klær og sko bidro til å dempe oppgangen i KPI i juli.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juni 2019 - juli 2019 Juni 2018 - juli 2018
Andre varer og tjenester 0.2 0.1
Hotell- og restauranttjenester -0.3 -0.2
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.1 0.2
Post- og teletjenester -0.2 0.1
Transport 1.6 1.4
Helsepleie 0.4 0.9
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.6 1.3
Bolig, lys og brensel 0.4 1.1
Klær og skotøy -5.5 -6.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.4 0.7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4.2 3.6
Totalindeks KPI - JAE 0.6 0.6
Totalindeks KPI 0.7 0.7

Tolvmånedersveksten 1,9 prosent i juli

Tolvmånedersveksten i KPI for juli 2019 var 1,9 prosent, uendret fra juni. Den største bidragsyteren var prisene på transporttjenester. Transporttjenester viste en prisvekst på 6,8 prosent. Økningen kom hovedsakelig som følge av prisoppgang på flyreiser, samt økning i drosjetakster fra forrige måling.

I motsatt retning bidro strømprisene til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 9,3 prosent fra juli 2018 til juli 2019.

Uendret tolvmånedersvekst

Tolvmånedersveksten i KPI var uendret fra juni til juli 2019. Det var i hovedsak nedgangen i strømpriser og prisoppganger på matvarer og klær som bidro til nullendringen. For strømprisene ble det målt en svakere prisoppgang i juli i år, sammenlignet med juli i fjor.

Motsatt effekt på den totale veksttakten hadde prisene på matvarer, som viste en kraftigere månedsøkning i juli i år, sammenlignet med i juli 2018. Klesprisene viste en svakere nedgang i klesprisene i juli i år enn for samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE  var 2,2 prosent i juli, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra juni.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juli 2018 - Juli 2019

Juli 2018 - juli 2019
Andre varer og tjenester 1.4
Hotell- og restauranttjenester 2.5
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 2.8
Post- og teletjenester 2.4
Transport 3.4
Helsepleie 1.6
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.1
Bolig, lys og brensel 0.2
Klær og skotøy 2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.8
Totalindeks KPI - JAE 2.2
Totalindeks KPI 1.9