Prisnedgang på alle energivarer

Publisert:

Elektrisitetsprisen har gjennom vårmånedene i 2019 falt jevnt fra nivået i rekordåret 2018. I juni sank prisen ytterligere, og bidro sammen med øvrige energiprodukter til en kraftig nedgang i produsentprisindeksen.

2018 var et år med uvanlig høye strømpriser i Norge. En lang, kald vinter sendte etterspørselen etter strøm opp og en like lang, tørr sommer førte til lavere tilbud. Så langt har 2019 hatt en annerledes prisutvikling, og spotprisene lå i juni nesten 38 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Dette gjenspeiles direkte i eksportprisindeksen for elektrisitet i PPI. På hjemmemarkedet ble prisfallet dempet av avgiftsbelagte priser til husholdningene samt fastpriskontrakter til industrien. Likevel var strømprisene et viktig bidrag da PPI totalt falt med 4,9 prosent fra mai til juni.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

Kraftforsyning PPI totalt
Jan. 2014 127.92 114.17
Feb. 2014 120.28 113.39
Mar. 2014 110.94 110.14
Apr. 2014 105.05 109.59
Mai 2014 102.95 108.62
Jun. 2014 100.28 109.08
Jul. 2014 110.76 108.49
Aug. 2014 117.27 107.74
Sept. 2014 124.51 107.73
Okt. 2014 116.1 107.52
Nov.2014 116.86 104.54
Des. 2014 126.49 104.77
Jan. 2015 122.49 100
Feb. 2015 117.51 102.13
Mar. 2015 108.78 103.47
Apr. 2015 106.99 103.49
Mai 2015 99.6 103.43
Jun. 2015 82.8 103.74
Jul. 2015 71.06 101.35
Aug. 2015 79.74 97
Sept. 2015 89.29 96.82
Okt. 2015 104.39 97.37
Nov.2015 114.53 97.79
Des. 2015 102.82 93.42
Jan. 2016 140.55 89.25
Feb. 2016 110.19 86.9
Mars.2016 115.89 88
Apr. 2016 115.7 88.66
Mai 2016 117.23 91.09
Jun. 2016 126.9 93.67
Jul. 2016 124.29 94.05
Aug. 2016 121.98 92.4
Sept. 2016 122.56 90.95
Okt. 2016 145.39 92.97
Nov.2016 166.86 95.3
Des. 2016 146.2 100.2
Jan. 2017 140.91 100.52
Feb. 2017 143.2 103.25
Mar. 2017 140.41 102.18
Apr. 2017 137.75 100.04
Mai 2017 137.86 99.22
Jun. 2017 126.42 96.69
Jul. 2017 130.31 95.71
Aug. 2017 133.24 96.12
Sept. 2017 146.07 98.87
Okt. 2017 137.8 101.31
Nov.2017 153.48 104.59
Des. 2017 154.51 107.57
Jan. 2018 158.32 110.93
Feb. 2018 177.4 108.11
Mar. 2018 190.39 108.66
Apr. 2018 178.11 112.25
Mai 2018 164.68 113.59
Jun. 2018 196.67 116.08
Jul. 2018 218.38 117.32
Aug. 2018 220.54 117.96
Sept. 2018 213.61 119.71
Okt. 2018 197.43 124.06
Nov.2018 213.99 120.18
Des. 2018 227.35 115.93
Jan. 2019 235.65 116.31
Feb. 2019 222.73 116.82
Mar. 2019 213.82 114.41
Apr. 2019 211.05 115.21
Mai 2019 208.25 114.07
Jun. 2019 191.47 108.53

Energivarer og metaller trakk ned

Den foreløpig siste store økningen i gassprisen kom i oktober 2018. Siden har prisen falt med over 50 prosent, hjulpet av nok en kraftig prisnedgang fra mai til juni. Prisen på råolje har på den annen side økt moderat gjennom hele 2019, men fra mai til juni sank prisen med drøye 13 prosent. Sammen med prisnedgang på strøm, metaller og raffinerte petroleumsprodukter, bidro oljeprisfallet til den store nedgangen i PPI totalt.

Prisoppgang på utvinningstjenester

Av næringer som trakk totalindeksen opp i juni kan nevnes tjenester til utvinning av råolje og naturgass. Prisindeksen for utvinningstjenester økte med over 11 prosent denne måneden. Equinor delte ut kontrakter til en verdi av 2,5 milliarder kroner tidligere i vår. Bevegelser i denne indeksen henger gjerne sammen med inngåelse av nye kontrakter, og tildelingen kan ha vært en medvirkende årsak til prisoppgangen.