Oppgang i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra oktober 2018 til oktober 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra september til oktober 2019 gikk KPI opp 0,2 prosent, mens KPI-JAE var uendret.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2

KPI steg 0,2 prosent fra september til oktober 2019. Den største bidragsyteren for månedsendringen var elektrisitet inkludert nettleie, som viste en prisøkning på 5,4 prosent i oktober. I tillegg viste også restauranttjenester og klær en prisoppgang samme periode.

Oppgangen i KPI ble dempet av nedgang i prisene for mat og flyreiser. Fra september til oktober 2019 falt matvareprisene med 1,2 prosent, blant annet som følge av registrerte prisnedganger på kaffe, ferdigmiddager og friske bær. Passasjertransport med fly viste en prisnedgang på 7,3 prosent tilsvarende periode.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

September 2019 - oktober 2019 September 2018 - oktober 2018
Andre varer og tjenester 0.4 0
Hotell- og restauranttjenester 1.1 0
Utdanning 0 0
Kultur og fritid -0.2 -0.1
Post- og teletjenester 2.6 0.1
Transport -0.7 0.3
Helsepleie 0 0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.4 -0.5
Bolig, lys og brensel 0.9 -0.6
Klær og skotøy 1.2 1.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.1 -0.8
Totalindeks KPI - JAE 0 0
Totalindeks KPI 0.2 -0.2

Strømpriser trakk opp veksttakten siste tolv måneder

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,8 prosent i oktober, en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra september. Endringen i tolvmånedersveksten skyldes i hovedsak strømprisene. Fra september til oktober 2019 viste elektrisitet inkludert nettleie en prisoppgang på 5,4 prosent, mot en prisnedgang på 3,8 prosent samme periode året før. Samtidig bidro prisene på restauranttjenester til endringen i tolvmånedersveksten. Prisene økte mer fra september til oktober i år, enn de økte i tilsvarende periode i fjor.

I motsatt retning trakk prisene på flyreiser. Passasjertransport med fly viste en prisnedgang på 7,3 prosent fra september til oktober i år, mot en prisoppgang på 1,5 prosent samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,2 prosent i oktober, uendret fra september.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2018 - Oktober 2019

Oktober 2018 - oktober 2019
Andre varer og tjenester 1.7
Hotell- og restauranttjenester 2.5
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 1.6
Post- og teletjenester 5.7
Transport 2.3
Helsepleie 3.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.7
Bolig, lys og brensel 1.4
Klær og skotøy 0.9
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.4
Totalindeks KPI - JAE 2.2
Totalindeks KPI 1.8