Nedgang i tolvmånedersveksten i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra november 2018 til november 2019, mens KPI-JAE økte 2,0 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2019 gikk KPI opp 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,1 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2

KPI steg 0,3 prosent fra oktober til november 2019. Den største bidragsyteren til økningen var elektrisitet inkludert nettleie, som viste en prisoppgang på 4,6 prosent. Oppgangen i strømprisene kom blant annet som følge avkaldere vær og høyt strømforbruk. I tillegg bidro økte priser på drivstoff og bøker til oppgangen i KPI. For drivstoff og smøremidler steg prisene med 2,6 prosent, hvor det var økning i både bensin- og dieselprisene. Prisene på bøker steg 8,4 prosent fra oktober til november 2019.

Oppgangen i KPI ble dempet av prisnedgang på flyreiser. Fra oktober til november 2019 falt prisene på passasjertransport med fly med 8,6 prosent. Det ble også observert salgsaktivitet for flere varer tilknyttet varegruppen boligtekstiler, som viste en prisnedgang på 6,3 prosent.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Oktober 2019 - november 2019 Oktober 2018 - november 2018
Andre varer og tjenester 0.2 0.2
Hotell- og restauranttjenester 0.1 0
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.8 0.2
Post- og teletjenester 0.2 -0.1
Transport -0.2 0.3
Helsepleie 0.5 0.8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.5 -0.8
Bolig, lys og brensel 0.7 0.9
Klær og skotøy 0.4 0.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.2 1.4
Totalindeks KPI - JAE 0.1 0.3
Totalindeks KPI 0.3 0.5

Matvareprisene ned siste 12 måneder

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,6 prosent i november 2019. Beregnet husleie bidro mest til oppgangen, med en økning på 1,9 prosent. I tillegg bidro både restaurant- og transporttjenester til veksten siste tolv måneder, med prisøkninger på henholdsvis 3,0 og 3,9 prosent. Det ble også observert prisstigning på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler tilsvarende periode.

Prisene på matvarer viste en nedgang på 0,8 prosent i samme periode og medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i KPI. I tillegg falt prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 4,1 prosent fra november 2018 til november 2019.

Svakere veksttakt i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI sank fra 1,8 prosent i oktober til 1,6 prosent i november. Nedgangen i tolvmånedersveksten skyldes i hovedsak prisutviklingen på matvarer og flyreiser. Matvarer viste en prisoppgang på 0,3 prosent fra oktober til november i år, mot en økning i prisene på 1,6 prosent samme periode i fjor. Prisene på passasjertransport med fly falt 8,6 prosent fra oktober til november, mens de sank 0,7 prosent samme periode i fjor. I tillegg bidro strømprisene til endringen i tolvmånedersveksten. I motsatt retning trakk prisutviklingen på drift av personlige transportmidler.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,0 prosent i november, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra oktober.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2018 - November 2019

November 2018 - november 2019
Andre varer og tjenester 1.7
Hotell- og restauranttjenester 2.6
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2.2
Post- og teletjenester 6
Transport 1.8
Helsepleie 3.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3
Bolig, lys og brensel 1.2
Klær og skotøy 0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8
Totalindeks KPI - JAE 2
Totalindeks KPI 1.6